انجمن مدیریت ایران نشست تخصصی مدیران دانشی شرکت های شرکت های حاضر در " دومین جایزه مدیریت دانش با رویکرد مدیریت منابع " را در تاریخ 9مهرماه از ساعت 9 الی 12 در محل دانشگاه خاتم برگزار نمود.
1398/07/21
دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت ‌دانش با رویکرد منابع و دومین جایزه مدیریت ‌دانش، به همت «انجمن مدیریت ایران» و با همکاری انجمن مدیریت‌دانش اتریش و دانشگاه خاتم درتاریخ 8 مهر 1398، در محل دانشگاه خاتم برگزار شد.
1398/07/14