دوره آموزشی " مسئولیت اجتماعی " ویژه بانک دی در تاریخ 1397/09/13 با هدف آشنائی با مدل و جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت سازمان ها که توسط انجمن مدیریت ایران در تاریخ 2و3 بهمن ماه 97 برگزار خواهد شد، اجرا گردید.
1397/09/19
پنجمین جلسه هیأت علمی کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با حضور دبیر و اعضای هیأت علمی کنفرانس در تاریخ 1397/08/27 در محل دانشگاه خاتم برگزار گردید.
1397/09/19