این نمایشگاه توسط مرکز کار ایران و با حمایت معنوی انجمن مدیریت ایران برگزار گردید. هدف از برگزاری این نمایشگاه حمایت از کارجویان، مشاغل و کسب و کارهای نو می باشد که...
1398/02/28
مجمع عمومی سالیانه انجمن مدیریت ایران و همچنین مراسم تقدیر از نقش‌آفرینان مدیریت در ۲۸ فروردین 1398، در محل دانشگاه خاتم و با حضور نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جمعی از استادان و مدیران عضو انجمن مدیریت ایران برگزار شد.
1398/02/07