نقشه سایت
  انجمن مدیریت ایران برای ششمین سال پیاپی مفتخر به دریافت "گرید A" از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید.
مزایای عضویت

استفاده از کتابخانه انجمن
شرکت در گردهمایی های انجمن
دریافت نشریه مدیریت
ارائه خدمات مشاوره مدیریت
صدورکارت عضویت بین المللی
صدور لوح عضویت بین المللی
ادامه...

 
 

 
 

در حال بارگذاری
عنوان :
خلاصه :
تاریخ ارسال از : / /
تا : / /
 
توضیحات
رديف عنوانايجاد کنندهتاريخ ايجاد
1
پست الکترونیکی :