نقشه سایت
در حال بارگذاری
انجمن مدیریت ایران برای هشتمین سال پیاپی مفتخر به دریافت "گرید A" از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید.                                                    
مزایای عضویت

استفاده از کتابخانه انجمن
شرکت در گردهمایی های انجمن
دریافت نشریه مدیریت
ارائه خدمات مشاوره مدیریت
صدورکارت عضویت بین المللی
صدور لوح عضویت بین المللی
ادامه...

 


 

            


                      

اعضاي حقوقي طلايي