سخنرانی های جدید
چاپ
_____________________________________
اطلاعیه سخنرانیانجمن مدیریت ایران جهت ارتقاء سطح مهارت های مدیریتی مدیران عضو، اعم از فردی و سازمانی برنامه سخنرانی های خود را بشرح زیر اعلام می دارد:
 
 
 تاریخ اجرا  نام سخنران  عنوان سخنرانی
 16 مرداد ماه 1396
 آقای دکتر صالح رحیمی
علوم اعصاب در رهبری
  14 شهریورماه 1396
 آقای دکتر فخر آل علی
دیجیتال مارکتینگ
  19 مهر ماه 1396
 آقای دکتر محمد عظیمی
نقش مدیریت تکنولوژی در توسعه صنایع ایران
  16 آبان ماه 1396
 آقای دکتر جمشید قزوینیان
نقش شبکه های اجتماعی در تحول سازمانی
20 آذر ماه 1396
خانم دکتر آذر صائمیان
رموز مربیگری رهبران سازمانی
19 دی ماه 1396
آقای دکتر امیر آیت الهی
سرآمدی سازمانی
16 بهمن ماه 1396
آقای دکتر غلام حسن پور حنیفه
مهارت های عمومی مدیریت (مدیریت کوانتومی)
 
  
ساعت اجرا: 14 الی 16
خواهشمند است حضور خود و همراهان محترم را در سخنرانی ها حداقل یک هفته قبل از اجرای برنامه ها با شماره تلفن های 88827878 و 88824886 و یا فاکس 88835278 به انجمن اعلام فرمائید.
*حضوردر برنامه برای علاقمندان با اعلام قبلی و به صورت رایگان میسر می باشد.