سخنرانی های جدید
چاپ
اطلاعیه سخنرانی
 انجمن مدیریت ایران

انجمن مدیریت ایران در راستای اهداف و ماموریت های خود و به منظور بهبود عملکرد و ارتقاء سطح مهارت های مدیریتی اعضا برنامه های سخنرانی را برای نمیه ابتدای سال 1397 به شرح زیر تدارک دیده است. خواهشمند است ضمن مشارکت فعال در برنامه ها، علاقمندی خود را به ایراد سخنرانی به دبیرخانه انجمن اعلام فرمائید.

 تاریخ اجرا  نام سخنران  عنوان سخنرانی ردیف 
 29 خرداد ماه 1397
 جناب آقای دکتر جواد فقیهی پور
مدرس و مشاور سازمانی
برندینگ کارفرما
 1
  25 تیرماه 1397
 جناب آقای دکتر محمد کرمانی
معاون برنامه ریزی و تجهیز منابع انسانی
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
حرفه ای گرایی در سازمان و مدیریت
 2
  16 مرداد ماه 1397
 جناب آقای دکتر بهرام جلوداری
مدیر توسعه مدیریت
شرکت هلدینگ وسعه معادن و صنایع مدنی خاورمیانه
مدیریت دانش
 3
  20 شهریور ماه 1397
 جناب آقای دکتر امید افخمی
مدرس دانشگاه و مدیرعامل شرکت پیام صلح آریانا
قدرت هوشمند، مدیریت هوشمند و عوامل ناشناخته
 4

ساعت اجرا: 14 الی 16
متمنی است حضور خود و همراهان محترم را در سخنرانی ها حداقل یک هفته قبل از اجرای برنامه ها با شماره تلفن های 88827878 و 88824886 و یا فاکس 88835278 به انجمن اعلام فرمائید.
*حضوردر برنامه برای علاقمندان با اعلام قبلی و به صورت رایگان میسر می باشد.