سخنرانی های جدید
چاپ
اطلاعیه سخنرانی
 انجمن مدیریت ایران

انجمن مدیریت ایران در راستای اهداف و ماموریت های خود و به منظور بهبود عملکرد و ارتقاء سطح مهارت های مدیریتی اعضا برنامه های سخنرانی را برای نیمه ابتدای سال 1397 به شرح زیر تدارک دیده است. خواهشمند است ضمن مشارکت فعال در برنامه ها، علاقمندی خود را به ایراد سخنرانی به دبیرخانه انجمن اعلام فرمائید.

 تاریخ اجرا  نام سخنران  عنوان سخنرانی ردیف 
21 خرداد ماه 1398
دکتر امیرصادقی شایسته نگاری اصول ترسیم شایستگی ها  1

ساعت اجرا: 14 الی 16
متمنی است حضور خود و همراهان محترم را در سخنرانی ها حداقل یک هفته قبل از اجرای برنامه ها با شماره تلفن های 88827878 و 88824886 و یا فاکس 88835278 به انجمن اعلام فرمائید.
*حضوردر برنامه برای علاقمندان با اعلام قبلی و به صورت رایگان میسر می باشد.