سخنرانی های جدید
چاپ
_____________________________________
اطلاعیه سخنرانی

تاریخ : 12/02/95


انجمن مدیریت ایران جهت ارتقاء سطح مهارت های مدیریتی مدیران عضو، اعم از فردی و سازمانی برنامه سخنرانی های خود را بشرح زیر اعلام می دارد:
 
 
 تاریخ اجرا  نام سخنران  عنوان سخنرانی
 11 خرداد ماه 95
 آقای مهندس محسن روشن ضمیر  مفاهیم بنیادی برند و برندسازی
  19 تیرماه 95
 آقای دکتر روهام قلیچی  مذاکرات تجاری موثر
  26 مرداد ماه 95
 آقای دکتر سیاوش مهر نواز  مدیریت تغییر
  23 شهریور ماه 95
 آقای دکتر عادل طالبی  بازاریابی دیجیتال
12 مهر ماه 95
آقای دکتر منوچهر منطقی نقش فضا در رشد اقتصادی
 
  
ساعت اجرا: 14 الی 16
خواهشمند است حضور خود و همراهان محترم را در سخنرانی ها حداقل یک هفته قبل از اجرای برنامه ها با شماره تلفن های 88827878 و 88824886 و یا فاکس 88835278 به انجمن اعلام فرمائید.
*حضوردر برنامه برای علاقمندان با اعلام قبلی و به صورت رایگان میسر می باشد.