درباره عضویت
چاپ
شرایط عضویت در انجمن مدیریت ایران
 
عضویت فردی ( حقیقی ) شامل :
 • عضویت افتخاری :

شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های مدیریت علمی – اجرائی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزنده ای نموده باشند.

 • عضویت پیوسته : 

کلیه افراد حقیقی دارای درجه دکتری در رشته مدیریت و رشته های وابسته باشند، می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
اعضای وابسته ای که مدرک تحصیلی آنان کارشناسی ارشد بوده و 3 سال از عضویت آنان گذشته باشد با ارائه مقاله و فعالیت پژوهشی می توانند به عنوان عضو پیوسته انجمن معرفی گردند.

 • عضویت وابسته :

افراد حقیقی که حداقل دارای درجه کارشناسی در رشته مدیریت و رشته های وابسته هستند .

 • عضویت دانشجوئی :

کلیه دانشجویانی که در رشته مدیریت و رشته های وابسته به تحصیل اشتغال دارند.

مدارک لازم برای عضویت فردی:
 • تکمیل فرم عضویت
 • دو قطعه عکس 4*3
 • کپی کارت ملی
 • کپی آخرین مدرک تحصیلی (برای دانشجویان کپی کارت دانشجوئی)
 • رزومه کاری و تحصیلی
 • فیش واریزی

عضویت موسسه ای ( حقوقی ) شامل :

 • عضویت طلایی : 
وزارتخانه‌ها، سازمان ها، شرکت ها، و نهادها اعم از دولتی، غیر دولتی و خصوصی، که در یکی از زمینه‌های علوم، صنعت و فناوری، مدیریت فناوری و سایر حوزه¬ های مرتبط فعالیت داشته باشد، می‌توانند به عضویت طلایی انجمن درآیند.

 • عضویت عادی :
سازمان هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی صنعتی و خدماتی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.

مدارک لازم برای عضویت موسسه ای :
 • تکمیل فرم عضویت موسسه ای
 • کپی آخرین روزنامه رسمی
 • کپی آگهی ثبت در اداره ثبت شرکتها
 • رزومه شرکت
 • لیست اعضای هیات مدیره
 • فیش واریزی
حق عضویت:
  ردیف نوع عضویت مبلغ حق عضویت سالانه (ریال)
  1
  حقیقی
  پیوسته-وابسته 2/500/000
  تمدید
  2/000/000
  دانشجوئی 750/000
  2
  حقوقی
  طلایی -
  عادی -
   
  • هر یک از اعضا سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیئت مدیره تعیین می گردد. به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
  • پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.
  • اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
  • اعضایی که حق عضویت سه سال آینده خود را پرداخت کنند مشمول تخفیف 10 درصدی می باشند.
  • اعضایی که علاقمند کارت عضویت دوساله بین المللی هستند باید حق عضویت دو ساله پرداخت نمایند.

  خاتمه عضویت :

  عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد :
  • استعفای کتبی
  • عدم پرداخت حق عضویت سالانه بمدت 2 سال
  • خاتمه عضویت اعضای انجمن با تصویب هیئت مدیره می باشد.