همایش ها
 
آرشیو کنفرانس ها
1.(96/1/31) - مدیریت ارزش آفرین
2.(96/2) - دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری
3.(96/2/3) - همایش مدیریت در عصر دیجیتال
4.(96/3/6-8)کنگره یکصد چهره منتخب ( تحول و نوآوری )
1.(95/1/29) مدیریت کسب وکار در ایران
2.(95/1/30)-همایش اقتصاد مقاومتی ( بینش اقتصادی )
3.(95/2/1,2)-مدیریت بهبود کیفیت در سازمان
4.(95/2/16)-همایش جامع مدیریت روابط عمومی پیشرفته
5.(95/2/30)-مدیریت اعتبار سنجی
6.(95/2/30)-اولین همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
7.(95/3/4)-همایش اقتصاد مقاومتی ( اقتصاد مقاومتی، راهکارهای عملیاتی تولید رقابت پذیر صادراتی )
8.(95/3/8)-مدیریت آینده
9.(95/3/13)-کنفرانس سلامت مالی و اداری
10.(95/3/30)-همایش اقتصاد مقاومتی ( اقتصاد دانش بنیان )
12.(95/4/24) مدیریت اجرایی و تحول سازمانی پیشرفته
13.(95/4/26) مدیریت رعایت حقوق مصرف کننده
14.(95/4/27) همایش اقتصاد مقاومتی ( نگاهی به اقتصاد ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی)
15.(95/5/28,27) مدیریت عالی MBA
16.(95/5/31) همایش اقتصاد مقاومتی ( اقتصاد مقاومتی و ثروت آفرینی )
17.(95/6/25) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی مدیریت و حسابداری
18.(95/6/28,27) مدیریت عالی DBA
19.(95/6/28) همایش اقتصاد مقاومتی ( صنعت نفت و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی )
20.(95/7/9) دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
21.(95/7/13,12) رویکردهای نوین استراتژی آموزش
22.(95/7/15) کنفرانس مدیریت پسا مدرن در هزاره سوم
23.(95/7/25) همایش اقتصاد مقاومتی ( صنعت نفت و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ) بخش دوم
24.(95/8/3) چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور
25.(95/8) اولین کنفرانس بین المللی هوش تجاری ایران
26.(95/8/20) سلامت مالی اداری و درآمد
27.(95/8/23) همایش اقتصاد مقاومتی
28.(95/8/27) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
29.(95/8/28,27) بازاریاب حرفه ای
30.(95/9/17) کنفرانس بزرگ اقتصاد،مدیریت و حسابداری
31.(95/9/25) کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
32.(95/9/26) کنگره سراسری تجلیل از اسطوره ای کارآفرینی و مدیران شایسته ایرانی
33.(95/9/28) همایش اقتصاد مقاومتی
34.(95/9/30) مدیریت و اقتصاد در قرن 21
35.(95/10/2) کنفرانس تخصصی رویکردهای تامین مالی پایدار
36.(95/11/06) چهاردهین کنفرانس بین المللی مدیریت
37.(95/11/25) همایش اقتصاد مقاومتی
38.(95/11/07)کنفرانس مدیریت توسعه صادرات
39.(95/11/09) گذر از پارادایم آموزش به نظام مدیریت یادگیری و توسعه استعداد
40.(95/11/14) اولین کنفرانس تخصصی مالی ، درآمد، اداری
41.(95/14/14) همایش بین المللی برند سازی بین المللی
42.(95/11/18) مدیریت جهادی
43.(95/11/27) کنفرانس فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه
44.(95/11/28) فعالان صنعت حمل و نقل کشور و شرکت های ارزش آفرین
45.(95/12/10) کنفرانس تخصصی استراتژی های مهندسی مالی و رویکردهای حسابداری تعهدی
46.(95/12/11) یازدهمین همایش ملی کیفیت و بهره وری
47.(95/12/15) چهره های نام آور معاصر
48.(95/12/17) سومین همایش ملی مدیریت و ارتقای توان داخلی
49.(95/12/19) نخستین کنفرانس راهکارهای مهم در تحول سیاست های مالی و حقوقی پیشرفته
50.(95/12) همایش شایسته سالاری در مدیریت کسب و کار در ایران
51.(95/12) کنفرانس مدیریت حرفه ای
52.(95/12/04) همایش دورنمای اقتصاد در سال 96
1.(94/02/17,18)-اجلاس کشوری مدیران خلاق و کارآفرینان موفق برندهای ایران
2.(94/2/24)-کنفرانس بین المللی بازاریابی و برندینگ آموزش
3.(93/02/30,31)- اجلاس نشان پنج گانه رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی
4.(94/3)-همایش استاندارد و کیفیت با رویکرد کسب رضایتمندی مشتری
5.(94/4/28)-اجلاس سراسری مدیریت کارکنان و رهبری بنگاه های اقتصادی
6.(94/5/1,2)-برگزاری آموزشی فشرده کسب و کار( mini mba )
7.(94/5/12)-چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
8.(94/5/15)-کنفرانس علمی – کاربردی بازاریابی برندینگ مراکز آموزشی
9.(94/5/28-30)-اولین نشست بزرگ آگاهی بیداری، بهار اقتصادی
10.(94/7/16)-مدیریت نوآوری و کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی
11.(94/7/16)-نشست مدیران توانمند در اقتصاد رقابتی
12.(94/7/23)-مدیریت نوین
13.(94/7/23)-همایش چهره های ماندگار مدیریت ایران
14.(94/7/24)-اجلاس تخصصی مشتری مداری و شیوه های نوین رهبری بازار
15.(94/8/17)-همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی
16.(94/8/21,22)-اجلاس کشوری رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی
17.(94/8/27)-دهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری
18.(94/8/28)-همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
19.(94/9/27)-اجلاس سراسری مدیریت کارکنان و رهبری بنگاه های اقتصادی
20.(94/9/29)-همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی
21.(94/10/3)-مدیریت عملکرد mba
22.(94/10/16,17)-کنفرانس مدیریت تجریه مشتریان و کارکنان
23.(94/10/18)-اجلاس مدیریت و خلاقیت برتر
24.(94/10/26)-اولین کنفرانس تخصصی تبلیغات دیجیتالی
25.(94/10/29)-اولین سمپوزیوم ملی اعتبار ویژه کسب و کار
26.(94/10/29,30)-کنفرانس بین المللی استراتژی برند
27.کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری
28.(94/11)-جشنواره مدیران ماندگار ایران
29.(94/11/8)-کنفرانس مدیریت توسعه و تحول در سازمان
30.(94/11)-دوره عالی مدیریت dba
31.(94/11/26)-اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد. مدیریت.حسابداری
32.(94/11/29)-مدیران موثر در چشم انداز اقتصاد ایران
33.(94/11)-دومین همایش مدیریت جهادی
34.(94/12/2,3)-کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
35.(94/12/4,5)-هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
1.(1393/03/01)-مدیریت تحول در هزاره سوم
2.(1393/03/30)-اجلاس مشتری مداری
3.(93/04/06)-همایش بانوان کارآفرین
4.(93/05/16,17)-مدیریت در قرن 21
5.(93/05/22)-کنگره سراسری مدیریت توسعه صنایع نفت و گاز پتروشیمی
6.(93/05/23)-اجلاس جهانی نشان منتخب
7.(93/05/30)-کنفرانس مدیریت خلاق
8.(93/06/18)-همایش مدیریت جهادی
9.(93/08/03)-مدیریت مهندسی مدرن
10.(93/08/6,7)-سومین اجلاس مشتری مداری
11.(93/08/18)-مدیریت کسب و کار ویژه اصناف
12.(93/09/06)-حمایت از اقتصاد ملی
13.(93/09/6,7)-مدیران خلاق و کارآفرینان موفق برندهای ایرانی
14.(93/09/13,14)-اجلاس مشتری مداری
15.(93/09/16)-سمینار بین المللی مدیریت پیشرفته کسب و کار(DBA ) رویکرد مدیریت و توسعه کسب و کار
16.(93/09/19)-بهبود کیفیت و کاهش بهای تمام شده تولید
17.(93/10/11)-نشان رضایت مشتری
18.(93/10/12)-اجلاس کشوری مدیران خلاق و کارآفرینان موفق برندهای ایرانی
19.(93/10/25)-اجلاس کشوری مدیریت کارآمد،کیفیت و استاندارد
20.(93/10/28)-همایش علوم رفتاری و مدیریت تحول در سازمانها
21.(93/10/30)-اولین کنفرانس مدیریت تجربه مشتری (CEM)
22.(93/11/02)-حمایت از تولید ملی
23.(93/11/5,6)-اولین کنفرانس بین المللی استراتژی برند
24.(93/12/2,3)-دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
25.(93/12/07)-مدیریت کسب و کار
26.(93/12/12)-همایش شرکت های سرآمد مادر و برندساز
27.(93/12/13)-کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
28.(93/12/14,15)-اجلاس تخصصی مشتری مداری و شیوه های نوین رهبری بازار
29.(93/12/18)-بین المللی استفاده از فناوری های غذایی
30.(93/12/19)-کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
31.(93/12/20)-همایش نقش چهره های خلاق در ارتقای توان داخلی و مدیریت بازار
1.(92/02/9,10)-دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
2.(92/02/19)-همایش بزرگ کلینیک مدیریت
3.(92/02/24-26)-نظام اداری الکترونیکی
4.(92/02/28)-اولین همایش مجازی ره آوران آموزش
5.(92/02/31 و 92/03/01)-همایش نیاز سنجی آموزشی
6.(92/03/2,3)-کنفرانس جهانی مدیریت مدرن با رویکرد بحران برای توسعه
7.(92/03/10)-اولین سمپوزیم تخصصی مذاکره و بازاریابی ایرانی
8.(92/5/28)-همایش سراسری بزرگان مدیریت ایران
9.(92/09/5,6)-دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
10.(92/09/08)-همایش سراسری مهندسی کیفیت
11.کنفرانس بین المللی مشاوره مدیریت
1.(91/2/5)- برند و آموزش
2.(91/2/27,28)- آموزش مدیریت و رهبری
3.(91/3)- پنجمین همایش نوآوری و عدالت اقتصادی
4.(91/6/15)-مدیریت دانش و نوآوری
5.(91/7/13,14)- مدیریت توسعه کسب و کار
6.(91/7/24,25)- مدیریت اجرایی
7.(91/8/17,18)- آسیب شناسی آموزش سازمانی
8.(91/10/6,7)- بازاریابی بین المللی و فروش نفت خام
9.(91/10/24)- مدیریت هوشمند
10.(91/10/27,28)- کسب و کار بیمه
11.(91/11/28,29)- نخستین اجلاس مدیران تحقیق توسعه و فناوری کشور
12.(91/12/29)- سمینار تخصصی اجرای استراتژی
13.(91/12/10)- همایش نام آوران دانش و فناوری
14.(91/12/11)- جشنواره عالی مدیریت
15.(91/12/16)- رضایتمندی مشتری
1.(90/3/30,31)-کنفرانس مدیران آموزش
2.(90/4/15)-سمینار توسعه و بهبود عملکرد
3.(90/4/21,22)-کنفرانس نظام توزیع و پخش
4.(90/6/23)-همایش استراتژی اقیانوس آبی
5.(90/6)-همایش برترین شرکت های ایرانی
6.(90/6)-کنفرانس مدیریت بازاریابی و عملکرد
7.(90/7)-همایش مدیران صنعت و تجارت
8.(90/7/13,14)-سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و سرمایه فکری
9.(90/8/1,2)-سمینار ارزیابی عملکرد
10.(90/8/2,3)-کنفرانس مدیریت تولید و عملیات با رویکرد کاربردی
11.(90/8/8,9)-کنفرانس روابط عمومی
12.(90/8)-جشنواره تولیدکنندگان جوان
13.(90/9)-کنفرانس بازاریابی برندهای محیط زیست
14.(90/9)-همایش ملی مدیریت هزینه
15.(90/9/27)-همایش مدیریت پژوهش و فن آوری
16.(90/10/19,20)-کنفرانس مدیریت استراتژیک
17.(90/10/20-22)-جشنواره صنعت بازرگانی و فن آوری اطلاعات
18.(90/10/27,28)-کنفرانس مدیران کیفیت
19.(90/10/29)-همایش سیستم مدیریت پروژه
20.(90/10)-پنجمین کنفرانس مدیریت استراتژیک و عملکرد
21.(90/11/10)-نهمین جشنواره تولید ملی افتخار ملی
22.(90/11/25,26)-سومین جایزه مدیریت دانش
23.(90/11/26,27)-مدیریت پروژه با رویکرد شهری
24.(90/12/3,4)-همایش استراتژی و تکنیک های کشف حل مسئله
25.(90/12/8)-تخصصی اجرای استراتژی
1.(89/2/8-11)-یازدهمین همایش مهندسی صنایع
2.(89/3/18,19)-ششمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات
3.(89/3/30,31)-پنجمین کنگره انرژی و اقتصاد
4.(89/4/8-11)-مدیریت فنون ارتباطات،مذاکرات و فروش
5.(89/4/13,14)-سومین کنفرانس و جشنواره نظام اداری الکترونیکی
6.(89/4/30,31)-اولین همایش بررسی دلایل ظهور و افول سازمانهای ایرانی
7.(89/5/6-9)-سومین نمایشگاه آموزشگاههای علمی و کاربردی و تجهیزات آموزشی
8.(89/5/11,12)-ششمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
9.(89/5/13-19)-کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی
10.(89/6/22,23)-نظامهای استاندارد آموزش
11.(89/7/20-22)-جشنواره صنعت و فناوری اطلاعات
12.(89/7/28,29)-دومین کنفرانس بین المللی مدیران آموزش
13.(89/8/5)-همایش یک روزه مهندسی مجدد در هزاره سوم
14.(89/8/13,14)-دومین مجمع جهانی تبلیغات
15.(89/8/17,18)-چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
16.(89/8)-جشنواه فارابی
17.(89/8)-سومین کنفرانس مدیریت فروش
18.(89/9/2,3)-اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش
19.(89/9/11)-چهارمین همایش ملی مهندسی ارزش
20.(89/9/11)-کنفرانس برند
21.(89/9/15,16)-چهارمین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی
22.(89/10/1,2)-همایش مدیران مالی سراسر کشور
23.(89/10/18,19)-اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در کیفیت و بهره وری
24.(89/10/19,20)-کنگره مدیریت استراتژیک
25.(89/10/30 و 89/11/1)-نخستین کنفرانس ملی یکپارچه و بازاریابی
26.(89/11/9,10)-اولین کنفرانس مشاوران و پیمانکاران
27.(89/11/19,20)-سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
28.(89/11/26,27)-سومین کنفرانس بین المللی بهره وری و کیفیت در نگرش جهانی
29.(89/11/29,30)-همایش جهانی مدیریت رهبری و سودآوری در هزاره سوم
30.(89/12/11,12)-اولین همایش ملی مدیریت آموزش سازمانی
31.(89/12)-نخستین جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کیفیت کشور
32.(89/12)-کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط زیست