کنفرانس های پیش رو
همه گروهها>کنفرانس ها>

گروههاي تعريف شده در نگارخانه به صورت ليست در اختيار شما قرار داده شده با انتخاب هر گروه ، ليست عکسهاي مربوطه نمايش داده مي شود


کنفرانس ها
همایش بین المللی بازاریابی نوین
کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه
مدیریت پسا مدرن در هزاره سوم
مدیریت,حسابداری و اقتصاد


 
آرشیو کنفرانس ها