چاپ
مجله"مدیریت"
تعرفه چاپ آگهی (سال 1395)
 قیمت (ریال)
 صفحات ردیف
23/000/000
پشت جلد
1
15/000/000
داخل روی جلد
2
13/000/000
صفحه 3
3
12/000/000
داخل پشت جلد
4
9/000/000
صفحات داخلی
5
4/500/000
نصف صفحه
6
2/250/000
یک چهارم صفحه
7
7/500/000
هر صفحه مصاحبه یا رپرتاژ آگهی
8
1/200/000
کادر 4*10
9
توضیحات:
  • هزینه های طراحی و تهیه فیلم بعهده آگهی دهنده می باشد.
  • در چاپ اول وجه آگهی همراه با سفارش آگهی دریافت می شود.
  • شرکت هایی که برای 6 نوبت سفارش آگهی دهند و همچنین افراد و موسسات عضو انجمن از30 درصد تخفیف برخوردار خواهند بود.
  • شرکت هایی که برای سه نوبت سفارش آگهی دهند از 10 درصد تخفیف برخوردار می گردند.
    مدت اعتبار این تعرفه تا پایان سال 1395 خواهد بود.
قطع مجله:
اندازه قبل از برش      21/5*29
اندازه بعد از برش      21*28
 
لطفاً جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر در زمینه درج آگهی یا اسپانسری مجله و یا تبلیغات در
سایت انجمن با خانم دربندسری تماس حاصل فرمائید.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
خیابان کریمخان زند – روبروی خیابان ایرانشهر – نبش کوچه مسجدی – شماره 1 - طبقه 5
تلفن: 88827878 - 88824886      نمابر:88835278
ایمیل : iranmanagement1339@gmail.com
سایت : iranmanagement.org