درباره انجمن
چاپ
تاریخچه
  اهداف
 • ترویج اصول مدیریت و آموزش روش‌های صحیح آن؛
 • پژوهش و بررسی و اظهار نظر در مسائل و کاربردهای مدیریت و اشاعه آن؛
 • همکاری و همگامی با سایر مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی در ایران و دیگر کشور‌ها؛
 • آشنایی اعضای انجمن با دیگر مدیران کشور و بهره گیری از تخصص آنان در جهت ارتقاء تخصص و تجربه مدیران جوان ایرانی
 • ارائه آخرین روش‌ها و تکنیک‌های مدیریت از طریق سخنرانی ها و سمینارها، توسط با تجربه ترین استادان و مدیران حرفه ای کشور؛
 • راهنمایی و همکاری مدیران مؤسسات عضو به منظور ایجاد هسته های پژوهش و تحقیق و توسعه برای بالا بردن توان علمی و فنی آنها در جهت افزایش قدرت رقابت با مصنوعات و محصولات مشابه خارجی و ایجاد تکنولوژی بومی؛
 • ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز؛
 • ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای؛
 • انتشار کتب، مجلات و نشریات علمی در زمینه مدیریت؛
 • ارتباط و تبادل نظر و همکاری با موسسات مشابه در زمینه های مدیریتی؛
 • برگزاری برنامه های بازدید از موسسات تولیدی و خدماتی و فرهنگی به منظور ارتقاء دانش و همچنین تبادل اطلاعات با مدیران اجرایی.
خط مشی
انجمن مدیریت ایران تعهد و پایبندی مدیران و کارکنان خود را به خط مشی کیفیت با توجه به محورهای تدوین شده زیر اعلام می‌دارد:
 • تضمین کیفیت برنامه های آمورشی با استفاده از استادان متخصص و کارا و بهره گیری از امکانات و تجهیزات فنی و تخصصی؛
 • ایجاد ارتباط سازنده و اثربخش میان استادان، فراگیران و برنامه های آموزشی تخصصی؛
 • ارائه خدمات به‌موقع و مستمر به متقاضیان آموزشی به منظور جلب رضایت آنان؛
 • ارتقای دانش و بینش مدیران بخش دولتی و خصوصی از طریق تعاملات گروهی و چاپ و انتشار مقالات معتبر علمی.