کادر دبیرخانه
چاپ
جاوید جهانبخش
مدیر امور مالی
 
دکتر آذر صائمیان
رئیس شورای سیاست گذاری مجله مدیریت
قائم مقام دبیرکل
زهرا دربندسری
مدیر آموزش
 
ملیحه کیا
مدیر امور اجرایی
 
خاطره محتشم خانی
کارشناس آموزش
 
محدثه شمخالی
کارشناس عضویت