اطلاعیه های آموزشی

 
چاپ
برنامه های آموزشی شش ماهه سال1396
ویژه مدیران و کارکنان سازمان ها
یکی از اهداف اصلی انجمن مدیریت ایران، ارتقاء دانش، مهارت و نگرش مدیران و کارکنان سازمان های دولتی و خصوصی می باشد که از طریق اجرای برنامه های آموزشی در قالب سمینار – دوره و کارگاه آموزشی اجرا می شود. بدیهی است توسعه شایستگی های کارکنان و توانمندی های آنان در انجام وظایف محوله از یکسو، نوآوری و خلاقیت در بهبود و توسعه فضای کار از سوی دیگر، با کسب دانش و مهارت های علمی و کاربردی امکان پذیر خواهد بود. بدین منظور مجموعه برنامه های شش ماهه سال 96 تنظیم و به شرح زیر ارائه می گردد :

دوره های مدیریت عمومی:
 ردیف  عنوان دوره  اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر هزینه(ریال)
 1  مدیریت فرهنگ سازمانی - 1
-
-
1
-
800/000
2
 مدیریت تحول و نوآوری -
2 -
-
4
-
800/000 
3
مدیریت استرس -
3
-
-
5
-
800/000
4
مدیریت ریسک -
6 -
-
6
-
800/000
5
کارگروهی و حل مساله -
6و7 -
-
7و8
-
1/600/000
6
ارتباطات موثر و کارآمد -
8 -
-
11
-
800/000
7
طراحی فرآیندها و ساختار سازمانی -
9
-
-
12
-
800/000
8
استراتژی های رقابتی سازمان -
10 -
-
13
-
800/000
9
مهارت های زندگی و نقش آن در موفقیت مدیران -
-
10 -
14
-
800/000
10
مهارت رفتار جرات مندانه -
-
11 -
15
-
800/000
11
مدیریت اعتماد به نفس -
-
12 -
19
-
800/000
12
مربیگری - -
13 -
20
-
800/000
13
تجزیه و تحلیل مشکلات و تصمیم گیری -
-
13و14 -
21و22
-
1/600/000
14
مدیریت تغییر و تضاد 25
-
-
-
25 -
800/000
15
مدیریت دانش و یادگیری سازمانی 26 -
-
-
26 -
800/000
16
عارضه یابی سازمانی 27
-
-
-
27
-
800/000
17
شفافیت و سلامت اداری 30
-
-
-
28
-
800/000
18
اندازه گیری و تحلیل بهره وری 31
-
-
-
29
-
1/600/000
19
مدیریت و سازمان چابک -
-
-
1 -
1 800/000
20
سازمان های شاد و موفق -
-
-
2
-
-
800/000
21
خود ارزیابی ( برای مدیران ) -
-
7 -
-
-
800/000
22
مهندسی همزمان  
-
-
10و11 -
-
-
1/600/000

دوره های اداری:
 ردیف  عنوان دوره
 اردیبهشت خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
هزینه(ریال)
 1 مدیریت توسعه منابع انسانی  - -
12و13 - -
1و2
1/600/000
2
طراحی سیستم های انگیزشی -
-
14 - -
3
800/000 
3
توانمند سازی مدیران -
-
17 -
-
4
800/000
4
فنون سرپرستی -
-
18 -
-
5 800/000
5
مدیریت آموزش با تاکید بر استاندارد ISO10015 -
-
19و20
- -
10 و 11
1/600/000
6
تدوین شایستگی های سازمانی -
-
21
- -
12
800/000
7
اتوماسیون اداری و تاثیر آن بر سازمان -
-
24و25 - -
15و16
1/600/000
8
شیوه های نوین در برنامه ریزی انسانی -
-
26و27 -
-
17 و 18
1/600/000
9
اصول و آداب تشریفات -
-
27 - -
19
800/000
10
اخلاق اداری و مناسبات انسانی -
-
31 -
-
22
800/000

دوره های مالی:
 ردیف  عنوان دوره
 اردیبهشت خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
هزینه(ریال)
 1 مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی -
1و2 -
-
-
22و23 1/600/000
2
مهندسی مالی -
2و3
-
-
-
24و25 1/600/000
3
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی -
-
10و11 -
-
25و26 1/600/000
4
مدیریت و سیستم های کاهش هزینه -
-
12 -
-
29 800/000
5
استراتژی های پیشرفته برای مدیران مالی -
-
13و14
- -
29و30
1/600/000
6
تحلیل هزینه برای تصمیم گیری مدیران -
-
17 1 -
-
800/000
7
آشنایی با تنظیم بودجه و کنترل هزینه -
-
18و19 2و3 -
-
1/600/000
8
مدیریت سرمایه گذاری در بورس -
-
20و21 3و4 -
-
1/600/000

دوره های بازرگانی:
 ردیف  عنوان دوره
 اردیبهشت خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
هزینه(ریال)
 1 مدیریت بازاریابی بین المللی 25و26 -
-
7و8 -
-
1/600/000
2
مدیریت امور مشتریان (CRM) 26و27 -
-
9و10 -
-
1/600/000
3
بازاریابی در دوران رکود - 1 -
11 -
- 800/000
4
فنون و مذاکرات بین المللی - 1و2
-
14و15 -
-
1/600/000
5
راهکارهای ایجاد مزیت رقابتی - 3 -
16 -
-
800/000
6
مدیریت ریسک اثربخشی برای کسب و کار - 6و7 -
17و18 -
-
1/600/000
7
ارتباطات یکپارچه برند (IBS ) - 8 -
21 -
-
800/000
8
روانشناسی تبلیغات - 9
-
22 -
-
800/000
9
توسعه و ایجاد برند شخصی (Personal Brand ) -
10
-
23 -
-
1/000/000

دوره های لجستیک:
 ردیف  عنوان دوره
 اردیبهشت خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
هزینه(ریال)
 1 انبار داری و انبارگردانی  - -
10 الی 12
-
4 الی 6
-
2/400/000
2
لجستیک ناب و لجستیک چابک -
-
13 -
7
- 800/000 
3
کاهش ضایعات در سیستم انبار -
- 14 -
8
-
800/000
4
آشنایی با عملیات انبارداری -
-
17 و 18
-
11 و 12
-
1/600/000
5
مدیریت تدارکات -
-
19 -
13 -
800/000
6
روش های چیدمان -
- 20 -
14
-
800/000
7
روش های حمل و نقل درون کارخانه -
- 21
-
19
-
800/000
8
انبارداری مواد قابل اشتعال -
-
24
- 20 -
1/000/000
9
تدارکات داخلی ویژه ماموران خرید -
-
25
- 21 - 1/000/000
10
جابجائی مواد و تجهیزات -
-
26
- 22 -
800/000

دوره های مهندسی کیفیت:
 ردیف  عنوان دوره
 اردیبهشت خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
هزینه(ریال)
 1 مدیریت کیفیت جامع (TQM) -
1 و 2
-
-
25 و 26
-
1/600/000
2
فنون افزایش بهره وری - 3 -
-
27 -
800/000 
3
نظام آراستگی 5S -
6 -
-
28 -
800/000
4
طرح ریزی بهبود مستمر -
7
-
-
29 -
800/000
5
کنترل و کاهش ضایعات در واحدهای تولیدی و صنعتی -
8 -
1
-
-
800/000
6
سنجش عملکرد مطابق با کارت امتیازدهی متوازن BSC -
9 -
2
-
-
800/000
7
ارزیابی عملکرد مدیریت بر اساس مدل EFQM -
9 و 10
-
3 و 4
-
-
1/600/000
8
ممیزی داخلی سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS) -
-
-
7 الی 9
-
1 الی 3
2/300/000
9
تشریح مدل سرآمدی EFQM - -
-
10
-
4 1/000/000
10
تغییرات استاندارد OHSAS18000 -
-
-
11
-
10
1/000/000
11
آشنایی با HSE
-
-
14 و 15
-
11 و 12
2/500/000
12
ابزارهای نوین کیفیت 25
-
-
16 -
-
1/200/000
13
کایزن 26
-
-
17
-
-
1/200/000
14
ایمنی و بهداشت کار 30
-
-
18 -
-
800/000
15
کنترل کیفیت 31
-
-
21
-
-
800/000
16
تکنیک های مهندسی کیفیت -
-
31
22
-
-
1/600/000

دوره های فن آوری اطلاعات:
 ردیف  عنوان دوره
 اردیبهشت خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
هزینه(ریال)
 1 تکنولوژی اطلاعات و کاربرد آن  - 1
-
23
-
-
800/000
2
فناوری اطلاعات و مدیریت سرمایه های انسانی -
2
-
24
-
-
800/000 
3
کسب و کار الکترونیکی -
3
-
25 -
-
800/000
4
سیستم های اطلاعات مدیریت MIS -
-
10 و 11
28 و 29
-
-
1/600/000
5
تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS -
-
17 الی 19
28 الی 30
-
-
2/300/000
6
صنعت IT و بازاریابی مدرن -
-
20 -
-
-
1/000/000
7
نقش ICT در مدیریت -
-
24
-
-
-
1/000/000
8
فناوری اطلاعات سبز ( Green IT) -
-
25 - -
-
1/000/000
9
IT و بهره وری -
-
- -
-
15
1/000/000
10
امنیت اطلاعات -
-
- - -
16 1/000/000


* ساعت اجرای برنامه ها از ساعت 8:30 لغایت 15:30 می باشد.

برخی ویژه گی ها و امتیازات انجمن :
 • اخذ رتبه یک بین انجمن های مدیریتی ایران از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • دارا بودن گواهینامه صلاحیت آموزش از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • دارا بودن گواهینامه تایید صلاحیت مرکز آموزشی از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 • دارا بودن گواهینامه تائید صلاحیت از شرکت ملی نفت ایران
 • دارا بودن گواهینامه تائید صلاحیت آموزش شهرداری تهران
 • دارا بودن گواهینامه استاندارد بین المللی مدیریت آموزش ISO10015
 • دارا بودن گواهینامه استاندارد بین المللی IWA2
 • دارا بودن گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008
 • دارا بودن رتبه یک علمی از شرکت نوسازی صنایع ایران
 • برخورداری از تجربیات و دانش 250 عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیران حرفه ای متخصص
 • عضویت در انجمن ها و مجامع ملی و بین المللی
 • Co Partner دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در انتشار مجله علمی پژوهشی " مدیریت فرهنگی" ، انتشار مجله" مدیریت"
توجه:
 • 10% تخفیف برای اعضاء حقیقی و حقوقی و سازمانهائی که بیش از 5 نفر معرفی می نمایند.
 • شهریه برنامه ها شامل ( کتاب – جزوه – وسایل آموزشی – پذیرایی ) می باشد.
 • اعطای گواهینامه رسمی انجمن با اعتبار وزارت علوم و تحقیقات وفناوری ، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شهرداری تهران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی .

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام با تلفن های 88827878 – 88824886 و 88309413 تماس حاصل نمایند و شهریه مربوطه را به حساب 247-8100-11590518-1 بنام انجمن مدیریت ایران نزد بانک پاسارگاد شعبه کریم خان زند واریز و رسید آن را به شماره 88835278 فاکس نمایند.

امکان برگزاری کلیه برنامه های فوق در محل سازمان ها در تهران و شهرستان ها میسر می باشد.
 تیم متخصصین آموزشی انجمن باتوجه به تجربیات و سوابق عملی و علمی آمادگی کامل دارد تا نسبت به ارائه خدمات مشاوره و آموزشی جهت طراحی و استقرار استاندارد ISO 10015 و IWA2 در سازمان های دولتی و خصوصی همکاری نماید.
علاقمندان جهت تعیین وقت جلسه با تلفن های انجمن تماس حاصل نمایند.

خیابان کریمخان زند ، روبروی خیابان ایرانشهر، نبش کوچه عسجدی ، شماره 1 ، طبقه 5 ،کد پستی 1585693134
تلفن : 88827878- 88824886 نمابر : 8883527878
سایت :www.iranmanagement.org
پست الکترونیک iranmanagement1339@gmail.com