اطلاعیه های آموزشی

  چاپ
برنامه های آموزشی شش ماهه سال1395
ویژه مدیران و کارکنان سازمان ها
یکی از اهداف اصلی انجمن مدیریت ایران، ارتقاء دانش، مهارت و نگرش مدیران و کارکنان سازمان های دولتی و خصوصی می باشد که از طریق اجرای برنامه های آموزشی در قالب سمینار – دوره و کارگاه آموزشی اجرا می شود. بدیهی است توسعه شایستگی های کارکنان و توانمندی های آنان در انجام وظایف محوله از یکسو، نوآوری و خلاقیت در بهبود و توسعه فضای کار از سوی دیگر، با کسب دانش و مهارت های علمی و کاربردی امکان پذیر خواهد بود. بدین منظور مجموعه برنامه های شش ماهه سال 95 تنظیم و به شرح زیر ارائه می گردد :

دوره های مدیریت عمومی:
 ردیف  عنوان دوره
 اردیبهشت خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
هزینه(ریال)
 1  مدیریت فرهنگ سازمانی  4 -
-
-
1
-
800/000
2
 مدیریت تحول و نوآوری 5
 - -
-
2
-
800/000 
3
مدیریت استرس 6
-
-
-
3
-
800/000
4
مدیریت ریسک 7
-
-
-
6
-
800/000
5
کارگروهی و حل مساله 7و8
-
-
-
7و8
-
1/600/000
6
ارتباطات موثر و کارآمد 11
-
-
-
9
-
800/000
7
طراحی فرآیندها و ساختار سازمانی 12
-
-
-
10
-
800/000
8
استراتژی های رقابتی سازمان 13
-
-
-
13
-
800/000
9
مهارت های زندگی و نقش آن در موفقیت مدیران 14
-
-
-
14
-
800/000
10
مهارت رفتار جرات مندانه 15
-
-
-
15
-
800/000
11
مدیریت اعتماد به نفس 18
-
-
-
16
-
800/000
12
مربیگری 19
-
-
-
17
-
800/000
13
تجزیه و تحلیل مشکلات و تصمیم گیری 20و21
-
-
-
20و21
-
1/600/000
14
مدیریت تغییر و تضاد 22
-
-
-
23
-
800/000
15
مدیریت دانش و یادگیری سازمانی 25
-
-
-
24
-
800/000
16
عارضه یابی سازمانی 26
-
-
-
27
-
800/000
17
شفافیت و سلامت اداری 27
-
-
-
28
-
800/000
18
اندازه گیری و تحلیل بهره وری 26و27
-
-
-
28و29
-
1/600/000
19
مدیریت و سازمان چابک 28
-
-
-
27
-
800/000
20
سازمان های شاد و موفق 28
-
-
-
28
-
800/000
21
خود ارزیابی ( برای مدیران ) 29
-
-
-
29
-
800/000
22
مهندسی همزمان  
28و29
-
-
-
28و29
-
1/600/000

دوره های اداری:
 ردیف  عنوان دوره
 اردیبهشت خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
هزینه(ریال)
 1 مدیریت توسعه منابع انسانی  - 3 و 4
-
-
-
3 و 4
1/600/000
2
طراحی سیستم های انگیزشی -
5
-
-
-
5
800/000 
3
توانمند سازی مدیران -
8
-
-
-
6
800/000
4
فنون سرپرستی -
9
-
-
-
7
800/000
5
مدیریت آموزش با تاکید بر استاندارد ISO10015 -
10 و 11
-
-
-
10 و 11
1/600/000
6
تدوین شایستگی های سازمانی -
12
-
-
-
12
800/000
7
اتوماسیون اداری و تاثیر آن بر سازمان -
16 و 17
-
-
-
13 و 14
1/600/000
8
شیوه های نوین در برنامه ریزی انسانی -
-
-
2 و 3
-
17 و 18
1/600/000
9
اصول و آداب تشریفات -
-
-
4
-
19
800/000
10
اخلاق اداری و مناسبات انسانی -
-
-
5
-
24
800/000

دوره های مالی:
 ردیف  عنوان دوره
 اردیبهشت خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
هزینه(ریال)
 1 مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی 4 و 5
-
-
5 و 6
-
- 1/600/000
2
مهندسی مالی 6 و 7
-
-
10 و 11
-
- 1/600/000
3
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 7 و 8
-
-
12 و 13
-
- 1/600/000
4
مدیریت و سیستم های کاهش هزینه 11
-
-
13
-
- 800/000
5
استراتژی های پیشرفته برای مدیران مالی 12 و 13
-
-
-
-
24 و 25
1/600/000
6
تحلیل هزینه برای تصمیم گیری مدیران 14
-
-
-
-
26
800/000
7
آشنایی با تنظیم بودجه و کنترل هزینه 14 و 15
-
-
-
-
27 و 28
1/600/000
8
مدیریت سرمایه گذاری در بورس 18 و 19
-
-
-
-
27 و 28
1/600/000

دوره های بازرگانی:
 ردیف  عنوان دوره
 اردیبهشت خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
هزینه(ریال)
 1 مدیریت بازاریابی بین المللی - -
19 و 20
- -
3 و 4
1/600/000
2
مدیریت امور مشتریان (CRM) -
-
20 و 21
- -
5 و 6
1/600/000
3
بازاریابی در دوران رکود - -
22
- -
7
800/000
4
فنون و مذاکرات بین المللی - -
22 و 23
- -
10 و 11
1/600/000
5
راهکارهای ایجاد مزیت رقابتی - -
26
-
-
12
800/000
6
مدیریت ریسک اثربخشی برای کسب و کار - -
26 و 27
-
-
12 و 13
1/600/000
7
ارتباطات یکپارچه برند (IBS ) - -
28
-
-
14
800/000
8
روانشناسی تبلیغات - -
29
-
-
17
800/000
9
توسعه و ایجاد برند شخصی (Personal Brand ) -
-
30
-
-
18
1/000/000

دوره های لجستیک:
 ردیف  عنوان دوره
 اردیبهشت خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
هزینه(ریال)
 1 انبار داری و انبارگردانی  - 3 الی 5
-
-
-
1 الی 3
2/400/000
2
لجستیک ناب و لجستیک چابک -
8
-
-
-
6
800/000 
3
کاهش ضایعات در سیستم انبار -
9
-
-
-
7
800/000
4
آشنایی با عملیات انبارداری -
10 و 11
-
-
-
8 و 9
1/600/000
5
مدیریت تدارکات -
12
-
-
-
10
800/000
6
روش های چیدمان -
16
-
-
-
13
800/000
7
روش های حمل و نقل درون کارخانه -
17
-
-
-
14
800/000
8
انبارداری مواد قابل اشتعال -
-
19
- -
15
1/000/000
9
تدارکات داخلی ویژه ماموران خرید -
-
20
- -
16
1/000/000
10
جابجائی مواد و تجهیزات -
-
21
- -
17
800/000

دوره های مهندسی کیفیت:
 ردیف  عنوان دوره
 اردیبهشت خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
هزینه(ریال)
 1 مدیریت کیفیت جامع (TQM) 4 و 5
-
-
2 و 3
-
-
1/600/000
2
فنون افزایش بهره وری 6
 - -
4
-
-
800/000 
3
نظام آراستگی 5S 7
-
-
5
-
-
800/000
4
طرح ریزی بهبود مستمر 8
-
-
6
-
-
800/000
5
کنترل و کاهش ضایعات در واحدهای تولیدی و صنعتی 11
-
-
10
-
-
800/000
6
سنجش عملکرد مطابق با کارت امتیازدهی متوازن BSC 12
-
-
11
-
-
800/000
7
ارزیابی عملکرد مدیریت بر اساس مدل EFQM 13 و 14
-
-
12 و 13
-
-
1/600/000
8
ممیزی داخلی سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS) 14 و 15
-
-
16 و 17
-
-
2/300/000
9
تشریح مدل سرآمدی EFQM 18
-
-
18
-
-
1/000/000
10
تغییرات استاندارد OHSAS18000 19
-
-
19
-
-
1/000/000
11
آشنایی با HSE 20 و 21
-
-
19 و 20
-
-
2/500/000
12
ابزارهای نوین کیفیت 22
-
-
23 -
-
1/200/000
13
کایزن 25
-
-
24
-
-
1/200/000
14
ایمنی و بهداشت کار 26
-
-
25
-
-
800/000
15
کنترل کیفیت 27
-
-
26
-
-
800/000
16
تکنیک های مهندسی کیفیت 28
-
-
27
-
-
1/600/000
17
تکنیک های فرآیند سازی در سازمان 29
-
-
30
-
-
1/600/000

دوره های فن آوری اطلاعات:
 ردیف  عنوان دوره
 اردیبهشت خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
هزینه(ریال)
 1 تکنولوژی اطلاعات و کاربرد آن  - 1
-
2
-
-
800/000
2
فناوری اطلاعات و مدیریت سرمایه های انسانی -
3
-
3
-
-
800/000 
3
کسب و کار الکترونیکی -
4
-
4
-
-
800/000
4
سیستم های اطلاعات مدیریت MIS -
4 و 5
-
5 و 6
-
-
1/600/000
5
تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS -
8 و 9
-
10 و 11
-
-
2/300/000
6
صنعت IT و بازاریابی مدرن -
10
-
12
-
-
1/000/000
7
نقش ICT در مدیریت -
11
-
13
-
-
1/000/000
8
فناوری اطلاعات سبز ( Green IT) -
12
- 16
-
-
1/000/000
9
IT و بهره وری -
16
- 17
-
-
1/000/000
10
امنیت اطلاعات -
17  
- 18
-
-
1/000/000


* ساعت اجرای برنامه ها از ساعت 8:30 لغایت 15:30 می باشد.

برخی ویژه گی ها و امتیازات انجمن :
 • اخذ رتبه یک بین انجمن های مدیریتی ایران از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • دارا بودن گواهینامه صلاحیت آموزش از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • دارا بودن گواهینامه تایید صلاحیت مرکز آموزشی از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 • دارا بودن گواهینامه تائید صلاحیت از شرکت ملی نفت ایران
 • دارا بودن گواهینامه تائید صلاحیت آموزش شهرداری تهران
 • دارا بودن گواهینامه استاندارد بین المللی مدیریت آموزش ISO10015
 • دارا بودن گواهینامه استاندارد بین المللی IWA2
 • دارا بودن گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008
 • دارا بودن رتبه یک علمی از شرکت نوسازی صنایع ایران
 • برخورداری از تجربیات و دانش 250 عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیران حرفه ای متخصص
 • عضویت در انجمن ها و مجامع ملی و بین المللی
 • Co Partner دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در انتشار مجله علمی پژوهشی " مدیریت فرهنگی" ، انتشار مجله" مدیریت"
توجه:
 • 10% تخفیف برای اعضاء حقیقی و حقوقی و سازمانهائی که بیش از 5 نفر معرفی می نمایند.
 • شهریه برنامه ها شامل ( کتاب – جزوه – وسایل آموزشی – پذیرایی ) می باشد.
 • اعطای گواهینامه رسمی انجمن با اعتبار وزارت علوم و تحقیقات وفناوری ، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شهرداری تهران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی .

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام با تلفن های 88827878 – 88824886 و 88309413 تماس حاصل نمایند و شهریه مربوطه را به حساب 0104465257007 بنام انجمن مدیریت ایران نزد بانک ملی ایران شعبه کریم خان زند واریز و رسید آن را به شماره 88835278 فاکس نمایند.
امکان برگزاری کلیه برنامه های فوق در محل سازمان ها در تهران و شهرستان ها میسر می باشد.

 تیم متخصصین آموزشی انجمن باتوجه به تجربیات و سوابق عملی و علمی آمادگی کامل دارد تا نسبت به ارائه خدمات مشاوره و آموزشی جهت طراحی و استقرار استاندارد ISO 10015 و IWA2 در سازمان های دولتی و خصوصی همکاری نماید.
علاقمندان جهت تعیین وقت جلسه با تلفن های انجمن تماس حاصل نمایند.

خیابان کریمخان زند ، روبروی خیابان ایرانشهر، نبش کوچه عسجدی ، شماره 1 ، طبقه 5 ،کد پستی 1585693134
تلفن : 88827878- 88824886 نمابر : 8883527878
سایت :www.iranmanagement.org
پست الکترونیک iranmanagement1339@gmail.com