درباره عضویت فردی

عضویت فردی ( حقیقی ) شامل :

عضویت افتخاری :
شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های مدیریت علمی – اجرائی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزنده ای نموده باشند.
 
عضویت پیوسته :
کلیه افراد حقیقی دارای درجه دکتری در رشته مدیریت و رشته های وابسته باشند، می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
اعضای وابسته ای که مدرک تحصیلی آنان کارشناسی ارشد بوده و 3 سال از عضویت آنان گذشته باشد با ارائه مقاله و فعالیت پژوهشی می توانند به عنوان عضو پیوسته انجمن معرفی گردند.
 
عضویت وابسته :
افراد حقیقی که حداقل دارای درجه کارشناسی در رشته مدیریت و رشته های وابسته هستند .
 
عضویت دانشجوئی :
کلیه دانشجویانی که در رشته مدیریت و رشته های وابسته به تحصیل اشتغال دارند.
 
مدارک لازم برای عضویت فردی:
- تکمیل فرم عضویت
- دو قطعه عکس 4*3
- کپی کارت ملی
- کپی آخرین مدرک تحصیلی (برای دانشجویان کپی کارت دانشجوئی)
- رزومه کاری و تحصیلی
- فیش واریزی
 
حق عضویت:
 
 مبلغ حق عضویت سالانه (ریال)
 نوع عضویت
ردیف
 2/500/000  پیوسته حقیقی 1
  2/500/000  وابسته
750/000  دانشجویی
 
 
بانک پاسارکاد به نام انجمن مدیریت ایران شماره کارت:5022291900050111