درباره عضویت حقیقی
عضویت حقیقی( فردی ) شامل :
عضویت افتخاری :
شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های مدیریت علمی – اجرائی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های موثر و ارزنده ای نموده باشند.
عضویت پیوسته :
کلیه افراد حقیقی دارای درجه دکتری در رشته مدیریت و رشته های وابسته می‌باشند، می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
اعضای وابسته ای که مدرک تحصیلی آنان کارشناسی ارشد بوده و 3 سال از عضویت آنان گذشته باشد با ارائه مقاله و فعالیت پژوهشی می توانند به عنوان عضو پیوسته انجمن معرفی گردند.
عضویت وابسته :
افراد حقیقی که حداقل دارای درجه کارشناسی در رشته مدیریت و رشته های وابسته هستند .
عضویت دانشجویی :
کلیه دانشجویانی که در رشته مدیریت و رشته های وابسته به تحصیل اشتغال دارند.
مدارک لازم برای عضویت فردی:
- تکمیل فرم عضویت
- دو قطعه عکس 4*3
- کپی کارت ملی
- کپی آخرین مدرک تحصیلی (برای دانشجویان کپی کارت دانشجوئی)
- رزومه کاری و تحصیلی
- فیش واریزی
حق عضویت:
 مبلغ حق عضویت سالانه (ریال)
 نوع عضویت
ردیف
 3/000/000  پیوسته حقیقی 1
  3/000/000  وابسته
750/000  دانشجویی

بانک پاسارگاد به نام انجمن مدیریت ایران شماره کارت:5022291900050111

لطفا فرم عضویت را دانلود نموده و پس از تکمیل ارسال فرمایید.
فرم های تکمیل شده در کمیسیون عضویت مطرح و پس از تأیید با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد.