مزایای عضویت فردی


 مزایای عضویت حقیقی در انجمن مدیریت ایران

مزایای عضویت  ردیف  حوزه خدمات
 ارائه‌ کارت عضویت سالانه 1 صدور کارت و گواهینامه
 ارائه کارت عضویت بین المللی دوساله (فارسی – انگلیسی) 2
 گواهی تائید عضویت اعضاء حقیقی به سازمان ها و مراجع مورد نظر  3
 الویت تدریس در سمینار،کارگاه آموزشی و دوره ها برای اعضاء انجمن (با تائید صلاحیت علمی)  4 خدمات آموزشی
 تخفیف 15 درصدی برای شرکت در دوره‌های‌آموزشی انجمن  5
 تخفیف 15 درصدی برای شرکت درکنفرانس ها، همایش‌ها و سمینارهای انجمن  6
 شرکت در سخنرانی های ماهانه (به صورت رایگان)  7
 اعطای کارت ورود به کنفرانس ها و همایش های ملی و بین المللی (به صورت محدود و رایگان)  8
 کمک و تسهیل ارائه و تائید مقالات اعضاء در کنفرانس های ملی و بین المللی  9
 تسهیل عضویت در هیات علمی و شورای سیاست‌گذاری کنفرانس‌ها و همایش‌ها  10
 دریافت مجله مدیریت  11 خدمات مجله، انتشارات ، کتب و مقالات
 دریافت نشریه الکترونیکی انجمن  12
 تخفیف 20 درصدی برای درج آگهی در مجله مدیریت  13
 معرفی اعضاء در مجله مدیریت  14
 درج اخبار موفقیت های علمی اعضاء در مجله مدیریت  15
 دسترسی به مقالات مجله مدیریت  16
 الویت چاپ مقالات اعضاء در مجله مدیریت (پس از تائید علمی)  17
 امکان درج لوگوی انجمن در کتاب های چاپ شده توسط اعضاء پس از داوری علمی (رایگان)  18
 معرفی کتاب های چاپ شده اعضاء در مجله (رایگان)  19
 درج تجربیات علمی و عملی اعضاء انجمن در مجله مدیریت  20
 معرفی اعضاحقوقی در سایت انجمن(رایگان)  21  خدمات سایت
 تبادل لینک سایت انجمن با شرکت های عضو  22
 معرفی کتب چاپ شده اعضاء در سایت (رایگان)  23
 الویت مشارکت اعضاء در انجام خدمات مشاوره به سازمان ها
 24 مشارکت در طرح­‌ها
 امکان ارائه مشاوره نیم روزه براساس نیاز شرکت های عضو  25
 استفاده از مزایای همکاری مشترک بر پایه‌تفاهم‌نامه‌ها بین انجمن و سازمان های متقاضی برای اعضا  26
 همکاری با اعضا در پیشبرد فعالیت‌های علمی وپژوهشی آنان  27
 عضویت و مشارکت در کارگروه های تخصصی انجمن  28  سایر خدمات
 شرکت در گردهمائی های انجمن  29
 شرکت در برنامه های بازدید از کارخانجات اعضاء  30
 استفاده از کتابخانه انجمن (رایگان)  31