درباره عضویت حقوقی
انواع عضویت موسسه ای ( حقوقی ) :
- عضویت طلایی
- عضویت نقره ای
- عضویت برنزی
مدارک لازم برای عضویت موسسه ای:
- تکمیل فرم عضویت موسسه ای
- کپی آخرین روزنامه رسمی
- کپی آگهی ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها
- رزومه شرکت
- لیست اعضای هیات مدیره
- فیش واریزی
حق عضویت:
 مبلغ حق عضویت سالانه (ریال)  نوع عضویت ردیف
  90,000,000  طلایی  حقوقی  1
 65,000,000  نقره ایی
 40,000,000  عادی

شماره کارت:
بانک پاسارکاد به نام انجمن مدیریت ایران شماره کارت:5022291900050111  

لطفا فرم عضویت را دانلود نموده و پس از تکمیل ارسال فرمایید.