مزایای عضویت حقوقی


مزایای عضویت حقوقی در انجمن مدیریت ایران

حوزه خدمات

ردیف

مزایای عضویت

اعضای حقوقی

طلایی

نقره ای

برنز

صدور کارت و گواهینامه

1

ارائه‌ گواهینامه عضویت

*

*

*

2

ارائه کارت عضویت پس از تایید صلاحیت برای اعضای هیات مدیره

5 نفر

3 نفر

1 نفر

3

گواهی تائید عضویت به سازمان ها و مراجع مورد نظر

*

-

-

خدمات آموزشی

4

الویت تدریس اعضای هیات مدیره در سمینار، کارگاه آموزشی برای اعضاء انجمن (با تائید صلاحیت علمی)

*

*

*

5

تخفیف برای شرکت دردوره‌های‌آموزشی انجمن

30 درصد

20 درصد

10 درصد

6

تخفیف برای شرکت درکنفرانس ها، همایش‌ها و سمینارهای انجمن

30 درصد

20 درصد

10 درصد

7

شرکت در سخنرانی های ماهانه (رایگان)

15 نفر

10 نفر

5 نفر

8

اعطای کارت ورود به کنفرانس ها و همایش های ملی و بین المللی (به صورت محدود و رایگان)

*

*

-

9

کمک و تسهیل ارائه و تائید مقالات اعضاء در کنفرانس های ملی و بین المللی

*

*

*

10

انجام سخنرانی اختصاصی در محل موسسات (رایگان)

2 سخنرانی

1 سخنرانی

-

خدمات مجله، انتشارات ، کتب و مقالات

11

دریافت مجله مدیریت

6 نسخه

4 نسخه

2 نسخه

12

دریافت نشریه الکترونیکی انجمن (رایگان)

*

*

*

13

تخفیف درج آگهی در مجله مدیریت برای اعضاء حقیقی و حقوقی

30 درصد

20 درصد

10 درصد

14

معرفی اعضاء حقیقی و حقوقی در مجله مدیریت (رایگان)

*

*

*

15

درج اخبار موفقیت های علمی اعضاء در مجله مدیریت (رایگان)

*

*

*

16

درج مصاحبه و یا معرفی فعالیت های شرکت ها در مجله ( رایگان)

*

-

 

17

دسترسی به مقالات مجله مدیریت (رایگان)

4 صفحه

2 صفحه

1 صفحه

18

الویت چاپ مقالات اعضاء در مجله مدیریت (پس از تائید علمی)

*

*

*

19

امکان درج لوگوی انجمن در کتاب های چاپ شده توسط اعضاء پس از داوری علمی (رایگان)

*

*

*

20

معرفی کتاب های چاپ شده اعضاء در مجله (رایگان)

*

*

*

21

درج تجربیات علمی و عملی اعضاء انجمن در مجله مدیریت

*

*

*

خدمات درسایت انجمن

22

معرفی اعضاحقوقی در سایت انجمن(رایگان)

*

*

*

23

تبادل لینک سایت انجمن با شرکت های عضو

*

*

-

24

معرفی کتب چاپ شده اعضاء در سایت (رایگان)

*

*

-

مشارکت در طرح­های آموزشی­، مشاوره ای­، پژوهشی

25

الویت مشارکت اعضاء در انجام خدمات مشاوره به سازمان ها

*

*

*

26

امکان ارائه مشاوره نیم روزه براساس نیاز شرکت های عضو

*

*

-

27

استفاده از مزایای همکاری مشترک بر پایه‌تفاهم‌نامه‌ها بین انجمن و سازمان های متقاضی برای اعضا

*

*

-

28

همکاری با اعضا در پیشبرد فعالیت‌های علمی وپژوهشی آنان

*

*

*

سایر خدمات

29

عضویت و مشارکت در کارگروه های تخصصی انجمن

*

*

*

30

شرکت در گردهمائی های انجمن

10 نفر

5 نفر

2 نفر

31

شرکت در برنامه های بازدید از کارخانجات اعضاء

5 نفر

3 نفر

1 نفر

32

استفاده از کتابخانه انجمن (رایگان)

*

*

*

   ترویج اصول مدیریت و آموزش روشهای صحیح آن