راهنمای مقاله دهندگان
راهنمایی نگارش و تدوین مقاله در مجله مدیریت
این راهنما برای سهولت در مراحل ارزیابی وپذیرش مقالات برای مجله " مدیریت " تنظیم شده است. از محققان، استادان و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی درخواست می شود تا مقاله های خود را با توجه به موارد زیر تنظیم و به دفتر مجله تحویل دهند :

بخش اول - راهنمای تدوین مقاله :
  نوآوری و به روز بودن موضوع
  استفاده از منابع متعدد اصلی و جدید ( حداکثر 5 سال گذشته )
  رعایت شیوه نگارش و قواعد ویراستاری
  تکراری نبودن موضوع موردنظر ( باتوجه به نمایه نامه انجمن )
  مقاله هایی قابل بررسی است که قبلاً منتشر نشده اند و نویسنده متعهد به عدم نشر آنها در جایدیگر است. ضمناً مقاله های ارائه شده برای بررسی وچاپ نباید هم زمان به مجله های دیگر ارائه شود.
  چنانچه مقاله ای خارج از ضوابط راهنمای تهیه و پذیرش مقاله باشد، قابل بررسی نخواهد بود.
  حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات برای مجله محفوظ و از استرداد مقالات دریافتی معذور است.
  تایید نهایی مقاله ها برای چاپ در مجله، پس از نظر داوران با هیات تحریریه مجله است.
  مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده(نویسندگان)آن است.
  نقل و اقتباس با ذکر مآخذ آزاد است.
  پس از چاپ مقالات تایید شده 2 نسخه از مجله به نویسندگان محترم اهدا خواهد شد.
قواعد کلی مقاله :
  صفحه جلد : شامل نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان حداکثر 2 نفر)، عنوان(رتبه علمی– سمت)، الصاق عکس 4*3 در صفحه جلد یا اسکن آن در سی دی ، آدرس، تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیکی و آدرس پستی
  عنوان مقاله : کوتاه، رسا و بیان کننده محتویات مقاله باشد.
  چکیده : حداقل 5 و حداکثر 10 سطر
  کلید واژه ها : حداکثر 5 واژه به منظور تسهیل در جستجوی الکترونیکی
  مقدمه مقاله : حداقل 10 و حداکثر 15 سطر
  نتیجه : منطقی ، مفید و بیان کننده بحث و ارائه یافته های تحقیق
  تعداد صفحات مقاله : حداقل 6 و حداکثر 8 صفحه باشد( با احتساب تمام بخش های مقاله )
  قلم مقاله : متن فارسی با قلم B nazanin اندازه 14 و متن انگلیسی با فونت Times New Roman اندازه 12 باشد.
  اصطلاحات انگلیسی : درج معادل انگلیسی اسامی و اصطلاحات مقابل عبارت و در داخل پرانتز ضروری است.
  روش فهرست نویسی : روش نگارش فهرست فارسی به شرح زیر می باشد :
  کتاب : نام خانوادگی، نام، عنوان کتاب، نام نویسنده، مترجم یا مصحح، نام ناشر، محل نشر، شماره ( جلد ) سال انتشار.
  مقاله : نگارش منابع فارسی و انگلیسی مقاله باید شامل نویسنده(گان ). سال انتشار، عنوان مقاله، نام مجله کامل یا با اختصار، جلد ( شماره ) مجله وشماره صفحات مجله باشد.
  درج ارجاعات : درج ارجاعات در متن به صورت ( نام خانوادگی – نام و سال ) پس از نقل مطلب باشد.
  جداول وعکس ها : اصل عکس ها، نمودارها باید همراه مقاله در محل مناسب در مقاله علامت گذاری شود و دارای شماره و عنوان باشد.
  ابعاد جداول در مقاله باید طوری تنظیم شود که در یک صفحه مجله ( طولی یا عرضی ) جا بگیرد.
  همچنین رعایت نکات نگارش صحیح مورد تاکید می باشد. به عنوان مثال : ( کلماتی مانند سازمان های – آموزش های به صورت جداگانه نوشته شود. بلافاصله پس از اتمام جمله نقطه گذاشته شود و ... ).
  نکته دیگر اینکه مقاله اصولاً فصل و بخش و دیگر تقسیم بندی ها را ندارد و اگر قرار باشد تقسیم بندی بشود باید به صورت عددی باشد مانند : 1- و 1-1- و 1-2 و...
  ارسال دو کپی از مقالات (با منابع و بدون منابع) همراه با CD آن در هر دو فورمت WORD و PDF قابل پذیرش می باشد. (پس از انجام مراحل فوق یک نسخه باید با ذکر منابع در متن و پایان متن باشد و نسخه دیگر بدون ذکر منابع در متن و پایان مقاله باشد و فقط زیر نویس ها و معادل های انگلیسی در آن لحاظ شده باشد.)
  نکته بسیار مهم، مقاله اصولاً پاورقی ندارد. منابع داخل متن و پانوشت ها همه در انتهای متن است نه در پاورقی.