راهنمای مقاله دهندگان
راهنمایی نگارش و تدوین مقاله در مجله مدیریت
این راهنما برای سهولت در مراحل ارزیابی وپذیرش مقالات برای مجله " مدیریت " تنظیم شده است. از محققان، استادان و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی درخواست می شود تا مقاله های خود را با توجه به موارد زیر تنظیم و به دفتر مجله تحویل دهند :

بخش اول - راهنمای تدوین مقاله :
  نوآوری و به روز بودن موضوع
  استفاده از منابع متعدد اصلی و جدید ( حداکثر 5 سال گذشته )
  رعایت شیوه نگارش و قواعد ویراستاری
  تکراری نبودن موضوع موردنظر ( باتوجه به نمایه نامه انجمن )
  مقاله هایی قابل بررسی است که قبلاً منتشر نشده اند و نویسنده متعهد به عدم نشر آنها در جای دیگر است. ضمناً مقاله های ارائه شده برای بررسی و چاپ نباید هم زمان به مجله های دیگر ارائه شود.
  چنانچه مقاله ای خارج از ضوابط راهنمای تهیه و پذیرش مقاله باشد، قابل بررسی نخواهد بود.
  حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات برای مجله محفوظ و از استرداد مقالات دریافتی معذور است.
  تایید نهایی مقاله ها برای چاپ در مجله، پس از نظر داوران با هیات تحریریه مجله است.
  مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده(نویسندگان)آن است.
  نقل و اقتباس با ذکر مآخذ آزاد است.
  پس از چاپ مقالات تایید شده 2 نسخه از مجله به نویسندگان محترم اهدا خواهد شد.
قواعد کلی مقاله :
  صفحه جلد : شامل نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان حداکثر 2 نفر)، عنوان(رتبه علمی– سمت)، الصاق عکس 4*3 در صفحه جلد یا اسکن آن در سی دی ، آدرس، تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیکی و آدرس پستی
  عنوان مقاله : کوتاه، رسا و بیان کننده محتویات مقاله باشد.
  چکیده : حداقل 5 و حداکثر 10 سطر
  کلید واژه ها : حداکثر 5 واژه به منظور تسهیل در جستجوی الکترونیکی
  مقدمه مقاله : حداقل 10 و حداکثر 15 سطر
  نتیجه : منطقی ، مفید و بیان کننده بحث و ارائه یافته های تحقیق
  تعداد صفحات مقاله : حداقل 6 و حداکثر 8 صفحه باشد( با احتساب تمام بخش های مقاله )
  قلم مقاله : متن فارسی با قلم B nazanin اندازه 14 و متن انگلیسی با فونت Times New Roman اندازه 12 باشد.
  اصطلاحات انگلیسی : درج معادل انگلیسی اسامی و اصطلاحات مقابل عبارت و در داخل پرانتز ضروری است.
  روش فهرست نویسی : روش نگارش فهرست فارسی به شرح زیر می باشد :
  کتاب : نام خانوادگی، نام، عنوان کتاب، نام نویسنده، مترجم یا مصحح، نام ناشر، محل نشر، شماره ( جلد ) سال انتشار.
  مقاله : نگارش منابع فارسی و انگلیسی مقاله باید شامل نویسنده(گان ). سال انتشار، عنوان مقاله، نام مجله کامل یا با اختصار، جلد ( شماره ) مجله وشماره صفحات مجله باشد.
  درج ارجاعات : درج ارجاعات در متن به صورت ( نام خانوادگی – نام و سال ) پس از نقل مطلب باشد.
  جدول‌ها وعکس ها : اصل عکس ها، نمودارها باید همراه مقاله در محل مناسب در مقاله علامت گذاری شود و دارای شماره و عنوان باشد.
  ابعاد جدول‌ها در مقاله باید طوری تنظیم شود که در یک صفحه مجله ( طولی یا عرضی ) جا بگیرد.
  همچنین رعایت نکات نگارش صحیح مورد تاکید می باشد. به عنوان مثال : ( کلماتی مانند سازمان های – آموزش های به صورت جداگانه نوشته شود. بلافاصله پس از اتمام جمله نقطه گذاشته شود و ... ).
  نکته دیگر اینکه مقاله اصولاً فصل و بخش و دیگر تقسیم بندی ها را ندارد و اگر قرار باشد تقسیم بندی بشود باید به صورت عددی باشد مانند : 1- و 1-1- و 1-2 و...
  ارسال دو کپی از مقالات (با منابع و بدون منابع) همراه با CD آن در هر دو فورمت WORD و PDF قابل پذیرش می باشد. (پس از انجام مراحل فوق یک نسخه باید با ذکر منابع در متن و پایان متن باشد و نسخه دیگر بدون ذکر منابع در متن و پایان مقاله باشد و فقط زیر نویس ها و معادل های انگلیسی در آن لحاظ شده باشد.)
  نکته بسیار مهم، مقاله اصولاً پاورقی ندارد. منابع داخل متن و پانوشت ها همه در انتهای متن است نه در پاورقی.