مدیریت دانش

امروزه مدیریت دانش نقش به سزایی در ایجاد اقتصاد دانایی محور داشته و سازمان ها به دنبال استقرار آن در جهت خلق ارزش در سطح ملی و بین المللی می باشند. مدیریت دانش یک سیستم مدیریتی است که به دنبال مدیریت صحیح دانش حاصل از سرمایه های انسانی، سرمایه های سازمانی و ارتباط با ذی نفعان می باشد، این سرمایه ها در چارچوب مدیریت دانش، شناسایی، خلق و ثبت شده و در جهت خلق ارزش در سطح ملی و بین المللی به اشتراک گذاشته می شوند. مدل ارزیابی مدیریت دانش با رویکرد مدیریت منابع برخلاف سایر مدل ها در صدد تحقق میزان توسعه سازمان ها در سطح استانی، ملی و جهانی بوده و براساس معیارهای تعیین شده، سازمان ها را مورد ارزیابی قرار می دهد، سازمان هایی که در جهت توسعه دانش نقش به سزایی داشته باشند می توانند از این مدل در جهت جاری سازی و ارزیابی استفاده نموده و در مراسم بین المللی اهداء جایزه مدیریت دانش شرکت نمایند.

 

اهداف:

هدایت سازمان‌ها در مسیری است که به طور پایدار و نظام‌مند از تجربیات، نوآوری‌ها و سرمایه‌های فکری خود در کلیه ارکان سازمانی به طور موثر استفاده نموده و در نهایت خلق ارزش مبتنی بر دانش را برای سازمان به ارمغان بیاورد. جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها، تضمین تکرار موفقیت‌ها، اطمینان از عدم وقوع مجدد شکست‌ها، درس گرفتن سازمان از تجربیات پیشین در ارائه خدمات، سیاست‌گذاری‌ها، تولید محصولات، نظارت، مشارکت با سایر سازمان‌ها و حفاظت از سرمایه‌های فکری و ناملموس سازمان و به‌کارگیری آن‌ها در جهت توسعه خدمات، محصولات و افزایش بهره وری سرمایه انسانی و منابع سرمایه ای (مالی و انرژی) از جمله اهداف این مدل می باشد.


محوریت مدل:

 • مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی؛
 • مدیریت دانش و اقتصاد جامعه؛
 • مدیریت دانش و توسعه صنعتی؛
 • مدیریت دانش و توان مندی سیاست گذاری؛
 • مدیریت دانش و توان رقابتی بخش های اقتصادی.

 


دامنه کاربرد:

به طور کلی هر سازمان، شرکت و یا موسسه ای در هر حوزه کاری که با بهره‌گیری و به اشتراک‌گذاری تجربیات فردی و گروهی اعضای سازمان و نیز نوآوری و خلق دانش جدید به تحقق اهداف سازمان کمک نماید، می‌تواند از مزیت‌های حضور در جایزه مدیریت دانش بهره‌مند شود.


معرفی مدل:

انجمن مدیریت ایران با نقش مرجعیت علمی خود و جهت ترویج، اشاعه و توسعه کارکردهای مدیریت دانش، با همکاری انجمن مدیریت دانش اتریش جایزه بین المللی مدیریت دانشKM4D را هم زمان با برگزاری کنفرانس بین المللی مدیریت دانش همه ساله برگزار می نماید. این مدل جایزه مدیریت دانش توسط انجمن مدیریت دانش کشورهای اتریش، هلند و سوئیس طراحی و تدوین شده است.


مدل جایزه بین المللی مدیریت دانش KM4D:

 

ارکان و ساختار جایزه مدیریت دانش:

رئیس شورای سیاست گذاری:

آقای دکتر مجید قاسمی

 • رئیس انجمن مدیریت ایران
 • رئیس دانشگاه خاتم
 

دبیر علمی:

خانم دکتر آذر صائمیان

 • ئیس شورای سیاست گذاری مجله مدیریت
 • رئیس اتحادیه انجمن های علمی،فناوری،نوآوری و تجاری سازی
 • عضو هیات مدیره جمعیت توسعه علمی ایران.
 

اعضای هیات علمی:

آقای دکتر آندریاس برندنز DR.Andreas Brandner

رئیس انجمن مدیریت دانش اتریش

خانم دکتر سارا کامینگ Dr.Sarah Cummings

رئیس انجمن مدیریت دانش هلند

آقای دکتر پاول کراس Dr.Pavel Kraus

رئیس انجمن مدیریت دانش سوئیس
 

آقای دکتر میرمهدی سید اصفهانی

عضو هیأت مدیره انجمن علمی کیفیت ایران

آقای دکتر بهرام جلوداری

ارزیاب ارشد مدیریت دانش مدیر توسعه مدیریت شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه ( میدکو )
ساختار جایزه بین المللی مدیریت دانش:

 

بخش های مدل:


مدل جایزه از 6 بخش زیر تشکیل شده است :

 • رهبری و فرهنگ سازمانی؛
 • چرخه دانش؛
 • سرمایه دانشی؛
 • فرآیندها؛
 • توسعه پایدار؛
 • یادگیری و نوآوری.

 


تمام معیارهای مدل مدیریت دانشی در سازمان بر اساس منطق ( PDCA ) مورد ارزیابی قرار می گیرند:منطق چرخه PDCA در مدل مدیریت دانش

روش امتیازدهی و ارزیابی براساس منطق رادار RADAR می باشد، که شامل 4 عنصر :

 • نتایج Result
 • رویکرد Approach
 • استقرار Deployment
 • ارزیابی و اصلاح Assessment & Refinement

 

 


سطوح جایزه بین المللی مدیریت دانش KM4D


سطوح جایزه در دو سطح اصلی درخت دانشی ( زرین ـ سیمین ـ بلورین) و گواهینامه ( سه ستاره ـ دو ستاره ـ یک ستاره ) مطابق شکل زیر تعریف شده است.روش ارزیابی جایزه مدیریت دانش با KM4D

  فرآیند جایزه مدیریت دانش دارای مراحل زیر است:برای اجرای گام های فوق شرکت ها باید طبق برنامه زمان بندی با دبیرخانه هماهنگی لازم را انجام دهند.


 1. تکمیل فرم ثبت نام توسط شرکت متقاضی و ارسال به دبیرخانه جایزه .
 2. آموزش نحوه تکمیل اظهارنامه و مشارکت در برنامه ( 25 تیرماه ).
 3. تکمیل اظهار نامه طبق فرمت مشخص شده در خصوص بیان عملکرد شرکت و ارسال به دبیرخانه جایزه (30 مردادماه ).
 4. اظهار نامه دریافت شده براساس مدل ارزیابی توسط تیم ارزیابی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت کسب امتیاز لازم، ارزیابی مرحله دوم نیز از محل (سایت ویزیت) صورت می پذیرد (از 30 مردادماه لغایت هفته دوم شهریورماه).با توجه به امتیازی که شرکت در ارزیابی ها کسب کرده است در یکی از سطوح جایزهقرار می گیرد و در جشنواره مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.
 5. دبیرخانه جایزه پس از پایان مراسم حداکثر تا یک ماه و نیم گزارش نهایی را به شرکت ارسال خواهد کرد (تا پایان آذرماه).

 


چگونگی ارائه اظهارنامه

  سازمان های بزرگ، کوچک و متوسط براساس فعالیت های خود می توانند نسبت به تکمیل اظهارنامه مدیریت دانشی اقدام نموده و فایل تکمیل شده را برای دبیرخانه جایزه ارسال نمایند.

 

سطوح هزینه مشارکت در فرآیند جایزه مدیریت دانشی KM4D

 

سازمان های متقاضی جهت ثبت نام قطعی و به منظور تأمین هزینه های خدمات جایزه بین المللی مدیریت دانش KM4D (با رویکرد مدیریت منابع) در سطوح مختلف جایزه نظیر ارزیابی اظهارنامه، ارزیابی سازمان در محل(Site Visit)، تدوین گزارش های بازخور ارزیابی و همچنین دریافت خدمات جنبی، جایزه مدیریت دانش KM4D با رویکرد مدیریت منابع می بایست هزینه مصوب را مطابق جدول هزینه ها به حساب انجمن مدیریت ایران به شماره 11590518- 8100- 247 بانک پاسارگاد واریز و تصویر فیش بانکی را به همراه فرم ثبت نام برای انجمن مدیریت ایران ارسال نمایند.