دوره آموزشی ویژه (تربیت ارزیاب)

دوره های آموزشی ویژه
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش KM4D
( با رویکرد مدیریت منابع)
8 مهر ماه 1398

موسساتی که در فرآیند جایزه ثبت نام کرده اند می توانند با 30 % تخفیف در دوره خود ارزیابی شرکت نمایند.

ردیف عنوان دوره مدت زمان دوره ساعت برگزاری شهریه برای هر نفر تاریخ برگزاری
1 خود ارزیابی براساس مدل مدیریت دانش KM4D 4 ساعت 08:30 الی 12:30 2،000،000 ریال 98/5/12
2 تربیت ارزیاب جایزه مدیریت دانش KM4D 16 ساعت 08:30 الی 16:30 4،500،000 ریال 14 و 98/5/13
3 تربیت سر ارزیاب جایزه مدیریت دانش KM4D 16 ساعت 08:30 الی 16:30 15،000،000 ریال 26 و 98/5/27

  

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام با تلفن های درج شده در ذیل تماس حاصل نمایند و شهریه مربوطه را به حساب 1-11590518-8100-247 به نام انجمن مدیریت ایران نزد بانک پاسارگاد شعبه کریم خان زند واریز و رسید آن را به شماره 86051464 فاکس نمایند.
 

به شرکت کنندگان گواهینامه رسمی انجمن مدیریت ایران با اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انجمن مدیریت دانش اتریش و دانشگاه خاتم اعطاء خواهد شد.

دوره آشنایی با مدل جایزه

دوره آشنایی با مدل
دومین دوره جایزه بین المللی مدیریت دانش KM4D
( با رویکرد مدیریت منابع)

 

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام با تلفن های درج شده در ذیل تماس حاصل نمایند و شهریه مربوطه را به حساب 1-11590518-8100-247 به نام انجمن مدیریت ایران نزد بانک پاسارگاد شعبه کریم خان زند واریز و رسید آن را به شماره 86051464 فاکس نمایند.

لازم به ذکر است دوره فوق برای یک نفر از موسساتی که در فرآیند جایزه ثبت نام کرده اند رایگان می باشد، نفرات اضافه مشمول پرداخت شهریه با احتساب 20% تخفیف خواهد بود.

به شرکت کنندگان گواهینامه رسمی انجمن با اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطاء خواهد شد.