اخبار مدیریت دانش
14:14:14 1398/05/12
انجمن مدیریت ایران با هدف تقویت توانمندی های علمی و کاربردی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی " مسابقه علمی اندیشه برتر " را برگزار می نماید.
14:12:33 1398/05/12
چهارمین جلسه هیات اجرائی سال 1398 " دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش " در تاریخ 6 مرداد ماه در محل انجمن مدیریت ایران با حضور خانم دکتر آذر صائمیان دبیرکنفرانس و آقای دکتر بهرام جلوداری برگزار گردید.
14:10:46 1398/05/12
دوره آموزشی " آشنایی با مدل دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش " در تاریخ 25 تیرماه 1398 در دانشگاه خاتم ویژه متقاضیان حضور در ارزیابی جایزه مدیریت دانش با سخنرانی آقای دکتر مجید نامه گشای فرد برگزار گردید.
14:08:48 1398/05/12
دوره آموزشی " آشنایی با مدل دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش " در تاریخ 18 تیرماه 1398 در محل شرکت فولاد بوتیای ایرانیان در کرمان با سخنرانی خانم دکتر آذر صائمیان دبیر کنفرانس برگزار گردید.
13:45:15 1398/05/12
سومین جلسه هیات اجرائی سال 1398 " دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش " در تاریخ 26 خردادماه در محل انجمن مدیریت ایران با حضور خانم دکتر آذر صائمیان دبیرکنفرانس و آقای دکتر بهرام جلوداری برگزار گردید.
12:14:04 1398/05/12
جلسه های مصاحبه با ارزیابان سال 1398 " دومین جایزه مدیریت دانش با رویکرد مدیریت منابع " در تاریخ های 28 خرداد، 4 تیر و 1 مردادماه در محل انجمن مدیریت ایران با حضور خانم دکتر آذر صائمیان دبیرکنفرانس و تعدادی از ارزیابان متقاضی جایزه برگزار گردید.
12:01:14 1398/05/12
دومین جلسه هیات اجرائی سال 1398 " دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش " در تاریخ 14 اردیبهشت ماه در محل انجمن مدیریت ایران با حضور خانم دکتر آذر صائمیان دبیرکنفرانس و آقای دکتر بهرام جلوداری برگزار گردید
11:50:49 1398/05/12
اولین جلسه هیات اجرائی " دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش " در تاریخ 15 اردیبهشت ماه 1397 در محل انجمن مدیریت ایران با حضور خانم دکتر آذر صائمیان دبیرکنفرانس و آقای دکتر بهرام جلوداری و خانم مهندس شبنم حسینی برگزار گردید.