اخبار مدیریت دانش
تصویر
08:19 1398/07/14
دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت ‌دانش با رویکرد منابع و دومین جایزه مدیریت ‌دانش، به همت «انجمن مدیریت ایران» و با همکاری انجمن مدیریت‌دانش اتریش و دانشگاه خاتم درتاریخ 8 مهر 1398، در محل دانشگاه خاتم برگزار شد.
تصویر
14:14 1398/05/12
انجمن مدیریت ایران با هدف تقویت توانمندی های علمی و کاربردی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی " مسابقه علمی اندیشه برتر " را برگزار می نماید.
تصویر
14:12 1398/05/12
چهارمین جلسه هیات اجرائی سال 1398 " دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش " در تاریخ 6 مرداد ماه در محل انجمن مدیریت ایران با حضور خانم دکتر آذر صائمیان دبیرکنفرانس و آقای دکتر بهرام جلوداری برگزار گردید.
تصویر
14:10 1398/05/12
دوره آموزشی " آشنایی با مدل دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش " در تاریخ 25 تیرماه 1398 در دانشگاه خاتم ویژه متقاضیان حضور در ارزیابی جایزه مدیریت دانش با سخنرانی آقای دکتر مجید نامه گشای فرد برگزار گردید.
تصویر
14:08 1398/05/12
دوره آموزشی " آشنایی با مدل دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش " در تاریخ 18 تیرماه 1398 در محل شرکت فولاد بوتیای ایرانیان در کرمان با سخنرانی خانم دکتر آذر صائمیان دبیر کنفرانس برگزار گردید.
تصویر
13:45 1398/05/12
سومین جلسه هیات اجرائی سال 1398 " دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش " در تاریخ 26 خردادماه در محل انجمن مدیریت ایران با حضور خانم دکتر آذر صائمیان دبیرکنفرانس و آقای دکتر بهرام جلوداری برگزار گردید.
تصویر
12:14 1398/05/12
جلسه های مصاحبه با ارزیابان سال 1398 " دومین جایزه مدیریت دانش با رویکرد مدیریت منابع " در تاریخ های 28 خرداد، 4 تیر و 1 مردادماه در محل انجمن مدیریت ایران با حضور خانم دکتر آذر صائمیان دبیرکنفرانس و تعدادی از ارزیابان متقاضی جایزه برگزار گردید.
تصویر
12:01 1398/05/12
دومین جلسه هیات اجرائی سال 1398 " دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش " در تاریخ 14 اردیبهشت ماه در محل انجمن مدیریت ایران با حضور خانم دکتر آذر صائمیان دبیرکنفرانس و آقای دکتر بهرام جلوداری برگزار گردید