امتیازات انجمن
چاپ
برخی از ویژگی‌ها و امتیازات انجمن:
 • اخذ رتبه یک بین انجمن های مدیریتی ایران از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
 • انجمن علمی برتر نهمین جشنواره فارابی؛
 • دارا بودن گواهینامه صلاحیت آموزش از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛
 • دارا بودن گواهینامه تائید صلاحیت از شرکت ملی نفت ایران؛
 • دارا بودن گواهینامه تائید صلاحیت آموزش شهرداری تهران؛
 • دارا بودن گواهینامه استاندارد بین المللی مدیریت آموزشISO10015؛
 • دارا بودن گواهینامه استاندارد بین المللیIWA2؛
 • دارا بودن گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015
 • دارا بودن گواهینامه استاندارد بین الملیISO26000؛
 • دارا بودن رتبه یک علمی از شرکت نوسازی صنایع ایران؛
 • برخورداری از تجربیات و دانش 250 عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیران حرفه ای متخصص
 • عضویت در انجمن‌ها و مجامع ملی و بین المللی
 • Co Partner دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در انتشار مجله علمی پژوهشی " مدیریت فرهنگی".