تاریخ 1398/08/04         ساعت 15:38:25     گروه خبري اطلاعیه ها
انجمن مدیریت ایران با هدف توسعه و ترویج مبانی علمی و کاربردی مدیریت نوین و در راستای تحقق اهداف سند راهبردی، تصمیم دارد حمایت از چاپ کتاب های مدیریت را در سال 1398 گسترش دهد.

بدین منظور از کلیه استادان، محققان، پژوهشگران و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دعوت می شود جهت چاپ کتاب های مدیریت با دبیرخانه انجمن مدیریت ایران شماره های 88210850 و 86051464 تماس حاصل نمایند.

کتاب های چاپ شده در کنفرانس های انجمن رونمایی و سپس در”سایت انجمن مدیریت“ ،” مجله مدیریت“ و سایر رسانه های انجمن معرفی و برای برنامه های آموزشی موسسات مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت