تاریخ 1395/06/06         ساعت 10:08:04     گروه خبري اطلاعیه ها
لینک عضویت در کانال تلگرام انجمن مدیریت ایران به شرح زیر می باشد: