تاریخ 1395/09/23         ساعت 13:12:03     گروه خبري اطلاعیه ها
انجمن مدیریت ایران یکی از انجمن های پیشرو در بهبود و ارتقای کیفیت خدمات در حوزه های آموزش، پژوهش و مشاوره می باشد. یکی از تعاریف کیفیت عبارت است از دستیابی به استانداردهای از پیش تعیین شده و پاسخ دادن به نیازها و انتظارات افراد و سازمان ها که در این حوزه انجمن سال هاست با استقرار نظام های آموزشی بر مبنای استانداردهای بین المللی توانسته است ضمن تبیین و استقرار زیرساخت های مناسب، به طور مستمر بر بهبود و ارتقای خدمات خود نیز بیفزاید.
 
 
 
اخذ دو گواهینامه استاندارد بین المللی ISO 10015 و IWA2 از شرکت GRS انگلستان پس از ممیزی توسط متخصصان خبره و صاحب نظر در این حوزه، حاصل تلاش ها و کوشش های مستمر همکاران ما در انجمن مدیریت ایران می باشد که این مهم را میسر گردانید.
امیدواریم بتوانیم با اجرای برنامه های راهبردی، حرکت های موثری را در ارائه خدمات با کیفیت بالاتر برای اعضای حقیقی، حقوقی و مخاطبان انجمن مدیریت ایران داشته باشیم.
همچنین انتظار داریم که با پشتیبانی اساتید و اعضای انجمن ضمن توجه و تاکید بر خط مشی انجمن و اهداف عالیه آن، مسیر سخت و دشوار تعالی انجمن را در کسب مرجعیت علمی برتر کشور شاهد باشیم.