تاریخ 1397/06/18         ساعت 11:58:41     گروه خبري اطلاعیه ها
دکتر مجید قاسمی با اکثریت آرا به عنوان عضو شورایعالی عتف (وزرات علوم، تحقیقات و فن آوری) از بین انجمن های علمی برتر وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و انجمن های وزارت بهداشت و درمان انتخاب شد.
دکتر مجید قاسمی با اکثریت آرا به عنوان عضو شورایعالی عتف (وزرات علوم، تحقیقات و فن آوری) از بین انجمن های علمی برتر وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و انجمن های وزارت بهداشت و درمان انتخاب شد.
در این انتخابات علاوه بر ایشان، دکتر بهزاد قره یاضی به عنوان عضو اصلی و دکتر امین قانعی راد به عنوان عضو الی البدل نیز انتخاب گردیدند. این انتخاب شایسته را از طرف بانک پاسارگاد و انجمن مدیریت ایران صمیمانه تبریک می گوییم.