مجله مديريت دو شماره پیاپی 191-192

 • سخنی با خوانندگان-اندیشمندان همواره ماندگار- دکتر آذر صائمیان
 • سرمقاله-تحولات قدرت در مدیریت و توسعه-محسن قانع بصیری
 • یادنامه-محسن قانع بصیری، مردی از دیار اندیشه
 • گزارش- گزارش برگزاری پانزدهمین، شانزدهمین و هفدهمین همایش اقتصاد مقاومتی
 • مقاله- ترویج و توسعه اداری خوب- علی ابدلی
 • مقاله- امکان سنجی استقرار نظام مبتنی بر عملکرد به منظور ارتقای فرهنگ کار – مجید لاری، حبیب مرادی
 • مقاله- بررسی نقش ارزیابی تکنولوژی در اقتصاد مقاومتی-گاگیک کشیشیان، الهام دارابی
 • مقاله- بررسی نقش میهن دوستی بر رفتار اجتماع توسعه گرا – علی محمد آقا علیخانی، سید محسن مرتضوی
 • مقاله- بررسی آسیب پذیری و امنیت در شبکه نسل آینده- زهرا صادقی
 • مقاله- شناسایی و بررسی فرصت های نوین در حوزه کسب و کارهای سبز و پایدار- دکتر مسعود ظهرابی، دکتر نیلوفر بازیار
 • مقاله- نقش نظام شایسته سالاری در تبیین مدیریت منابع انسانی – یاسمن نزیمی
 • مقاله- سازمان های سمی – سید حمید زیدانی
 • مقاله- شش راز ارائه خدمات استثنائی به مشتری – علیرضا صالحی امین، زهرا عندلیبی
 • اقتصاد مقاومتی- از دیدگاه برنانکه (رئیس پیشین فدرال رزرو)-امیر حسین خشرو
 • تجربه پیشکسوتان- فرازهایی از جلسه تودیع و معارفه وزیر امور اقتصاد مقاومتی و دارایی
 • گفت و گو- گفت گو با دو مخترع جوان- سجاد محمد علی و صادق امیری
 • معرفی انجمن ها-مشاور ایرانی، اعتبار جهانی، انجمن مشاوران مدیریت ایران
 • نکات مدیریتی- چنانچه تصمیم بدی گرفتید، سریع اشتباه را اصلاح کنید- شهاب طهرانچی
 • گفت گو- رایانش ابری- دکتر علیرضا مجاهدی نسب
دو ماهنامه پیاپی خرداد و تیر ، مرداد و شهریور96
عنوان: مجله مديريت دو شماره پیاپی 191-192