مجله مدیریت شماره 196

 • سخنی با خوانندگان - ورزیدگی فرهنگی شرط تعالی سازمانی - دکتر آذر صائمیان
 • سرمقاله - فرهنگ سازمانی - دکتر حیدر مستخدمین حسینی
 • گزارش دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد اخلاق حرفه ای و دومین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت
 • بیانیه پایانی دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد اخلاق حرفه ای
 • رابطه فرهنگ سازمانی با مسئولیت اجتماعی - دکتر مجید قاسمی
 • تاثیر فرهنگ نوآورانه بر نگهداشت کارکنان به واسطه اخلاق حرفه ای (مطالعه موردی: بانک خاورمیانه) - دکتر عباسعلی حاجی کریمی، دکتر فاطمه کریمی جعفری، آرین صدرایی
 • رفتار سازمانی با رویکرد اخلاق جوانمردی (رفتار اخلاقی فتوت مدار سازمانی) - غلامرضا خاکی
 • باز انگاری آسیب شناختی وندالیسم سازمانی و مدیریت آن با الهام از آموزه های تئوری القایی - على محمد أقاعلیخانی، حمیده پیدایش
 • واکاوی کدهای اخلاقی در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد فرهنگی- تحلیل شبکه های اجتماعی - مریم دانشور، علی رجب زاده قطرمی، رمضانعلی سلمانی نژاد
 • چالش های اخلاقی اساتید و پژوهش گران حوزه کسب و کار در ایجاد و نشر دستاوردهای تاثیرگذار بر جامعه: راهکارهای بهبود و ارائه مدل مفهومی - عباسعلی حاجی کریمی، سونا بایرام زاده
 • توسعه فرهنگ سازمانی مبتنی بر کسی تعالی اخلاق حرفه ای - سید آیت اله تجلی، امیر امیدی، فاطمه ممی زاده
 • طراحی و سنجش مدل مفهومی فرهنگ سازمانی با رویکرد اخلاق در صنایع با فناوری پیشرفته - منوچهر منطقی، غلامرضا توکلی، یونس نظری
 • نقش اخلاق حرفه ای در تقویت اشتیاق شغلی کارکنان - دکتر ایرج سلطانی
 • رابطه متقابل فرهنگ و تبلیغات و تاثیر آن بر رفتار مصرف کننده - دکتر نیلوفر بازیار، شهرزاد مهاجر و پسران
 • شناسایی و رتبه بندی ابعاد اخلاق حرفه ای کارکنان سازمان تامین اجتماعی، مورد مطالعه: اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران - ناهید حیدری، دکتر جواد فقیهی پور
 • تعهد عاطفی به مافوق و تأثیر آن بر اشتیاق شغلی (گزارش خطا و نوآوری سازمانی در بین کارکنان بانک پاسارگاد) - رضا رمضانی، رامین جباری
 • بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی کارکنان شاغل (مطالعه موردی: بیمارستان روانپزشکی روزبه) - سیامند انوری، سپیده مسعود سینکی، بهرنگ شادلو، گیلدا رجبی دماوندی
 • ارتقاء فرهنگ سازمانی با رویکرد مدل تعالی منابع انسانی ایران (مطالعه موردی: پالایشگاه بندرعباس) - محمد علی ابوالقاسمی، شکراله فضلی، اکبر ملائی
 • طراحی مدل فرهنگ سازمانی اخلاق گرا و انقلابی (مطالعه موردی: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی) - مصطمی مؤمنی خوانساری، مریم رفیعی محمدعلی مقیمی
 • رابطه درسهای اخلاقی اسلامی با شفافیت بازار سرمایه در ایران - محمد کاظم عابدی، مهدی مومنی نورآبادی
 • بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی با تعهد سازمانی و نقش واسطه ای اشتیاق شغلی (مورد مطالعه: معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی) - غلامرضا کاشانی، مسعود اسدی طاهری، حمید رضا حبیبی
 • نظریه سپهر ارزش (اصل تعهد به ارزش و ارزش آفرینی) رویکرد روان شناسانه، جامعه شناختی و فلسفی به ارزش و ارزش آفرینی - بهروز نقش
 • تاثیر اصول اخلاقی بر تعهد شغلی و رضایت مندی کارکنان (مورد مطالعه: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس) - احمدرضا پورمقود. دکتر مقدسه محمدیان
 • نقش و جایگاه مدیریت استراتژیک و رابطه آن با مسئولیت اجتماعی سازمان ها - مریم حسینی
 • نقش ها و مسئولیتهای ذینفعان کلیدی در قبال کشف اشتباه و تقلب - ایوب حاجی هاشمی
 • حامیان دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
فروردین و اردیبهشت 97
عنوان: مجله مدیریت شماره 196