مجله مدیریت شماره 197

 • سخنی با خوانندگان و مدیریت دانش، ضرورت توسعه سازمانی | دکتر آذر صائمیان
 • سرمقاله | بازیگری مدیریت دانش در بازسازی و بهبود ساختار سازمان / دکتر حیدر مستخدمین حسینی
 • مقاله | نگرش دانشی، زیر بنای توسعه فرهنگ و اخلاق | دکتر محمدرضا حمیدی زاده
 • گفت و گو | پیام دکتر برندنرا به مناسبت اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش برای توسعه
 • مقاله | نکات کلیدی در مدیریت دانش | دکتر بهرام جلوداری
 • مقاله | بررسی الگوهای پیاده سازی مدیریت دانش | محمدرضا تقی زاده، محمدرضا قلی زاده
 • مقاله بررسی وضعیت اخلاق حرفه ای در مدیریت دولتی / دکتر علاء الدین رفیع زاده
 • مقاله |نقش سواد اطلاعاتی مدیران در اثربخشی کارکنان / دکتر عادل سلیمانی، امین نیک پور، مهدی رجائی نژاد
 • مقاله | تعامل بین حسابداری مدیریت و زنجیره تأمین | دکتر علی عطافر، نازنین میربد
 • مقاله | چرا استراتژی های مربوط به فناوری های دیجیتال شکست می خورند؟ / علی پورقاسمی
 • گزارش | بیستمین همایش اقتصاد مقاومتی
 • مقاله | انتخاب کارکنان: تناسب فرد و شغل و ارتباط آن با عملکرد سازمانی / علی اکبر سلطان زاده، یونس علی نژاد
 • مقاله | آشنایی با سازمان Sedex و الگوی SMETA / مانی باقی
 • مقاله | آشنایی با استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰ و الزامات آن جهت استقرار در سازمان های صنعتی و خدماتی / پژمان شریفی
 • گفت و گو | فرشید اصلانی / موسس کافه رئیس
 • مقاله | لغو کار کودک و موانع بنیادین آن / قاسم حسنی
 • مقاله لاتین | Online Customer Reviews , Threats or Opportunities | دکتر وحیده برادران
خرداد و تیر 97
عنوان: مجله مدیریت شماره 197