مجله مدیریت شماره 204 و 205

 • سخنی با خوانندگان / برنامه رهبران سازمانی 2019 "تمرکز بر مدیریت استعداد" / دکتر آذر صائمیان
 • سرمقاله / مدیریت استعداد، چارچوبی مطمئن برای ایجاد ذخیره سازمانی / دکتر حیدر مستخدمین حسینی
 • گفت و گو / مدیریت دانشی پیش نیاز رهبری خلاقانه / مصاحبه با آقای دکتر آندریاس برندنر
 • مقاله / نقش رهبری در تحول پذیری سازمانی / دکتر علی قاسمی، دکتر احمدرضا عظیمی
 • مقاله / رفتار تلافی جویانه سازمانی / دکتر سیداحمد بزاز جزایری
 • مقاله / شناسایی موضوعات قابل طرح در اولویت بندی اهداف پایداری دانشگاه الزهرا (س) در چارچوب UNSDGs/ دکتر مهناز ملانظری، فاطمه گرامی راد، دکتر محمدسعید ترابی
 • مقاله / چگونه یک سازمان اخلاقی طراحی کنیم / مترجم : یوسف خلیفه
 • مقاله / طراحی متناسب فرهنگ و دلبستگی سازمانی / امیر مهریان
 • مقاله / سکوت سازمانی / امیر جبلی
 • مقاله / استاندارد ایزو 37001، استاندارد ضد ارتشا/ مهرداد عالمی
 • مقاله / برترین نوآوران ابزارهای مالی اسلامی در سال 2019 / محمد نوری شمس آباد
 • گزارش / دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانشی
مهر و آبان ـ آذر و دی
عنوان: مجله مدیریت شماره 204 و 205