مجله مدیریت شماره 206

 • پیام نوروزی رییس هیأت مدیره انجمن مدیریت ایران / تحقق میثاق ملی / دکتر مجید قاسمی
 • سخنی با خوانندگان / حمایت از سرمایه های انسانی مهم ترین راهبرد مدیریت در دوران کرونا / دکتر آذر صائمیان
 • سرمقاله / آینده پیش روی اقتصاد / دکتر حیدر مستخدمین حسینی
 • مقاله / راهنمای کاربردی دورکاری / مهندس پرویز بیات
 • سپاس / سپاس و قدردانی از کارد پزشکی کشور / انجمن مدیریت ایران
 • گزارش / اقدامات انجمن مدیریت ایران در راستای مسئولیت اجتماعی مدیریت جهت مقابله با ویروس کرونا
 • مقاله / در مسیر استقرار دولت الکترونیک / دکتر علاءالدین رفیع زاده
 • مقاله / تأثیر مثبت ویروس کرونا بر محیط زیست / مترجم دکتر آذر صائمیان
 • مقاله / کسب و کار خود را در هنگام بحران کرونا راهبری کنید ! / مترجم دکتر امیررضا آیت الهی
 • مقاله / کرونا و تکنیک جهانی DISC/ دکتر سیدابراهیم هاشم ورزی
 • مقاله / COVID-19؛ آنچه اکنون کارکنان از رهبران انتظار و به آن نیاز دارند / مترجم : مهندس سیدمحمد اعظمی نژاد
 • مقاله / مسائل بدخیم چیست ؟ / مهندس کامران باژان
 • مقاله تأثیر کرونا در کسب و کارهای کوچک و بزرگ / مهران پورجوزی
 • مقاله / مدیران ایرانی در کرونا، درسی که کرونا به ما آموخت !
 • مقاله/ سهم ما در این بلا / دکتر غلامرضا خاکی
 • مقاله / دورکاری در قرنطینه، آزمون جهانی برای راه کاری پایدار
 • مقاله / مزایا و فرصت های دورکاری / مریم محمدحسنی، عاطفه ضرغام فیروزی، فاطمه سادات میری
 • مقاله / حفظ سلامت کارکنان در بحران کرونا، وظیفه کلیدی مدیران سرمایه های انسانی
 • مقاله / مسئولیت اجتماعی سودآور
 • مقاله / تصمیمات مدیران جهانی در زمان کرونا
 • مقاله / پسا کرونا
 • مقاله / زندگی در دوران پساکرونا چگونه خواهد بود ؟
 • مقاله / تأثیر کرونا بر کسب و کارها
 • گزارش / عملکرد برخی از اعضای محترم انجمن مدیریت ایران در بحران کرونا
 • طنز / سروده بداهه اندر باب جناب کرونا
دوماهنامه فروردین و اردیبهشت
عنوان: مجله مدیریت شماره 206