گروه فناوری اطلاعات G
چاپ

گروه هفتم   : فناوری اطلاعات (کد IT )
کد برنامه عنوان ساعت
100-IT
اصول و مفاهیم کامپیوتر
24
101-IT
آشنایی مدیران با اینترنت و ابزارهای عملی آن
8
102-IT اینترنت پیشرفته
16
103-IT
تجارت الکترونیکی و راه اندازی آن
8
104-IT تکنولوژی اطلاعات و کاربرد آن
8
105-IT
برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات
16
106 -IT فناوری اطلاعات و مدیریت سرمایه های انسانی 8
107-IT صنعت IT و بازاریابی مدرن
8
108-IT نقش ICT در مدیریت
8
109-IT آشنایی با فناوری اطلاعات برای مدیران و کارشناسان
8
110-IT سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
16
111-IT فناوری اطلاعات و سیستم برنامه ریزی مواد (IT ERP/MRP)
16
112-IT سیستم اداره بدون کاغذ (PaperLess)
8
113-IT فرصت های کارآفرینی از طریق فن آوری اطلاعات و ارتباطات
8
114-IT کسب و کار الکترونیکی
8
115-IT اصول امنیتی در تجارت الکترونیکی
8
116-IT آموزش نرم افزار MS-Project
34
117-IT آموزش نرم افزار Primavera
34
118-IT آموزش نرم افزار Sure Trak
34
119-IT بانک اطلاعاتی MS-Access
24
120-IT آموزش MS-outlook
24
121-IT آموزش AN SYS
16
122-IT آموزش Power point
24
123-IT صفحه گسترده MS-Excel
16
124-IT مهارت های هفت گانه کامپیوتر(ICDL)
72
125-IT مکاتبات اداری از طریق E-mail
8
126-IT جستجوی موثر در اینترنت
8
127-IT IT و بهره وری
16
128-IT سیستم های اطلاعاتی و آماری
24
129-IT اتوماسیون اداری 24
 
گروه هفتم   : فناوری اطلاعات (کد (IT
ساعت
عنوان
کد برنامه
16
فناوری اطلاعات(IT) حقوق
IT-130
16
حقوق اینترنت و تجارت الکترونیک
IT-131
16
جرائم اینترنتی IT-132
16
( Windows Advance ) اپراتوری پیشرفته
IT-136
16
طراحی وب IT-134
16
استفاده از رایانه و مدیریت فایلها IT-135
16
بانک های اطلاعاتی IT-136
16
واژه پردازها IT-137