انجمن مدیریت ایران با هدف تقویت توانمندی های علمی و کاربردی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی " مسابقه علمی اندیشه برتر " را برگزار می نماید.
1398/06/02
چهارمین جلسه هیات اجرائی سال 1398 " دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش " در تاریخ 6 مرداد ماه در محل انجمن مدیریت ایران با حضور خانم دکتر آذر صائمیان دبیرکنفرانس و آقای دکتر بهرام جلوداری برگزار گردید.
1398/06/02