کارگروه مالی
چاپ
 
 
کمیته مالی انجمن مدیریت ایران با هدف ارائه خدمات مناسب و مستمر در زمینه سیستم ها و ابزارهای مدیریت مالی در مسیر اهداف انجمن مدیریت ایران و در راستای کمک به توسعه علمى، اقتصادى، بازرگانى و فنى موسسات تجاری ، تولیدی و خدماتى کشور و به منظور تقویت و ارتقاء قابلیت و توان مدیران مالی ، اعتلای فرهنگ و شان ملی و ایجاد آمادگى براى راهیابى به بازارهاى جهانى از سال 1389 تشکیل گردیده است و جلسات متعددی را در حوزه فعالیت های کمیته برگزار نموده اند.
اعضای این کمیته عبارتند ازآقایان مسعود امیرآتشانی- سیدمهدی مجلسی- حسین عین الیقین- علیرضا ثابتی - علی رضا خلیلی- عسگر طالعی- هادی محمدی- غلامرضا رحیم نهاوندی.
 
اهداف کمیته مالی:
 •  مشارکت درتدوین اهداف و برنامه ریزی های استراتژیک انجمن مدیریت ایران
 • ارائه آخرین روش ها و تکنیک های مدیریت مالی
 • ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف کمیته مالی
 • فعالیت برای جذب و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص و واجد شرایط جهت عضویت در کمیته مالی
 • ارائه خدمات مشاوره ای ، آموزشی و پژوهشی و بررسی و اظهار نظر در مسائل و کاربردهای مدیریت مالی و تهیه طرحهای توجیه اقتصادی توسط با تجربه ترین استادان و مدیران حرفه ای کشور
 • انجام هر گونه فعالیت علمی ، تحقیقاتی در داخل و خارج کشور در چهارچوب قوانین برای نیل به اهداف کمیته
 • صدور گواهینامه های آموزشی و حرفه ای مدیران مالی
 • مشارکت در تدوین و انتشار نشریات تخصصی در انجمن مدیریت ایران
 • برگزاری برنامه های آموزشی و انجام تحقیقات علمی ، مورد نیاز اعضاء
 • عامل و همکاری با موسسات مشابه داخلی و خارجی به منظور ایجاد هسته های پژوهش و تحقیق و توسعه برای ارتقاء توان علمی و فنی خدمات مالی
ارزشهای کمیته مالی:
 • توسعه کمی وکیفی دانش خود در راستای اهداف انجمن و بهبود مستمر و تامین رضایت جامعه
 • کسب اطلاعات و آگاهی به روز مالی
 • ارزش نهادن به مهارتها ، آگاهی ، تخصص ، تجربه ، خردورزی و نوآوری همکاران
 • پایبندی به مسئولیت‌پذیری و مشارکت همگانی