چاپ

تعرفه مجله "مدیریت"

مزایا و امکانات طرح های حمایت مالی (اسپانسری) سال 1398

حمایت مالی 100 درصد(طرح طلایی)
حمایت مالی 50 درصد(طرح نقره ای)
حمایت مالی 25 درصد (طرح برنز)
 • درج لوگوی موسسه به عنوان حامی روی جلد مجله مدیریت
 • اختصاص 12 صفحه کامل مجله به موسسه جهت درج (مصاحبه رپرتاژ آگهی – مقاله – آگهی و ...)
 • عضویت حقوقی عادی در انجمن مدیریت ایران.( یکساله)
 • ارائه 30 جلد مجله به صورت رایگان
 • مبلغ حمایت:170/000/000 ریال

   

 • درج لوگوی موسسه به عنوان حامی روی جلد مجله مدیریت.
 • اختصاص 6 صفحه کامل مجله به موسسه جهت درج (مصاحبه – رپرتاژ آگهی – مقاله – آگهی و ...)
 • عضویت حقیقی مدیر موسسه  در انجمن مدیریت ایران.( یکساله )
 • ارائه 20 جلد مجله بصورت رایگان.
 • مبلغ حمایت:85/000/000 ریال

   

 • اختصاص 4 صفحه کامل مجله به موسسه جهت درج (مصاحبه – رپرتاژ آگهی – مقاله – آگهی و ...)
 • اشتراک یکساله مجله مدیریت.
 • ارائه 10 جلد مجله بصورت رایگان.
 • مبلغ حمایت:45/000/000

   

 • قابل ذکر است موسسات می‌توانند با قبول یک شماره اسپانسری مجله"مدیریت" (طرح های مختلف) در سال به صورت های زیر در هر شماره نسبت به معرفی خدمات و محصولات خود در قالب مصاحبه, آگهی, مقاله و رپرتاژ آگهی اقدام نمایند:

   

  طرح طلایی:

 • معرفی در 3 شماره مجله"مدیریت" (هر شماره 4 صفحه)
 • معرفی در 6 شماره مجله "مدیریت"(هر شماره 2 صفحه)

  طرح نقره ای:

 • معرفی در 2 شماره مجله"مدیریت" (هر شماره 3 صفحه)
 • معرفی در 3 شماره مجله "مدیریت"(هر شماره 2 صفحه)

  طرح برنز:

 • معرفی در 1 شماره مجله"مدیریت" (  4 صفحه)
 • معرفی در 2 شماره مجله "مدیریت"(هر شماره 2 صفحه)


تمامی حامیان مجله " مدیریت " در قالب طرح های اسپانسری طلایی و نقره ای بصورت هم زمان در سایت انجمن مدیریت ایران نیز معرفی خواهند شد.

متقاضیان 3 نوبت اسپانسری یا آگهی و همچنین اعضای حقیقی و حقوقی انجمن مدیریت ایران از 20 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.

مجله " مدیریت " به صورت دوماهنامه منتشر می گردد.

خیابان کریمخان زند – روبروی خیابان ایرانشهر – نبش کوچه مسجدی – شماره 1 - طبقه 5

تلفن: 88827878 - 88824886 نمابر:88835278

ایمیل : iranmanagement1339@gmail.com

سایت : iranmanagement.org