چاپ
مجله"مدیریت"
تعرفه چاپ آگهی (سال 1398)
 قیمت (ریال)
 صفحات ردیف
30/000/000
پشت جلد
1
20/000/000
داخل روی جلد
2
18/000/000
صفحه 3
3
16/000/000
داخل پشت جلد
4
12/000/000
صفحات داخلی
5
6/500/000
نصف صفحه
6
3/250/000
یک چهارم صفحه
7
11/000/000
هر صفحه مصاحبه یا رپرتاژ آگهی
8
1/500/000
کادر 4*10
9
توضیحات:
  • هزینه های طراحی و تهیه فیلم به عهده آگهی دهنده می باشد.
  • در چاپ اول وجه آگهی همراه با سفارش آگهی دریافت می شود.
  • شرکت هایی که برای 6 نوبت سفارش آگهی دهند و همچنین افراد و موسسات عضو انجمن از20 درصد تخفیف برخوردار خواهند بود.
  • شرکت هایی که برای سه نوبت سفارش آگهی دهند از 10 درصد تخفیف برخوردار می گردند.
  • مدت اعتبار این تعرفه تا پایان سال 1398 خواهد بود.


لطفاً جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر در زمینه درج آگهی یا اسپانسری مجله و یا تبلیغات در سایت انجمن با خانم دربندسری تماس حاصل فرمائید.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
خیابان کریمخان زند – روبروی خیابان ایرانشهر – نبش کوچه مسجدی – شماره 1 - طبقه 5
تلفن: 88827878 - 88824886      نمابر:88835278
ایمیل : iranmanagement1339@gmail.com
سایت : iranmanagement.org