بیوگرافی آقای مهندس شعری مقدم


 نام و نام خانوادگی : عباس شعری مقدمسوابق تحصیلی :
 
کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک از دانشگاه امیر کبیر
کارشناسی

 
سوابق کاری :
 
معاون وزیر نفت از سال 1392 تاکنون
مدیر عامل شرکت نبکو از شهریور 1392 تاکنون
معاون مدیرعامل شرکت نبکو از شهریور 1390 تا مرداد ماه 1392
مدیر عامل شرکت پلیمر آریا ساسول از 1387-1390
مدیر عامل شرکت سهامی پتروشیمی باختر از سال 1387-1385
رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام از سال 1385-1373
عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مدیر فنی و مدیر عملیات آن شرکت از سال 1373-1362
مدیریت صف و میانی در مجتمع پتروشیمی شیراز از سال1362-1345