بیو گرافی مهندس رضا صحرایی


 نام و نام خانوادگی : رضا صحراییسوابق تحصیلی :
 
فوق لیسانس مدیریت بازاریابی – دانشکده علوم ارتباطات ( دانشگاه علامه طباطبائی)
لیسانس مدیریت صنایع – مجتمع آموزش عالی صنایع ایران

 
سوابق کاری :
 
مدیرعامل شرکت به پخش از سال 86 تا 90
مدیرعامل شرکت پاکشو از سال 81 تا 86
مدیرعامل شرکت پاکسان از سال 71 تا81
مدیرعامل شرکت پارس مینو از سال 68 تا 71
مدیرمنتخب سازمان صنایع ملی ایران
مدیر بازاریابی