بیو گرافی دکتر احمد فیاض بخش


 نام و نام خانوادگی : احمد فیاض بخشسوابق تحصیلی :
 
دانشجوی دکتری مدیریت
فوق لیسانس مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
لیسانس مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

 
سوابق کاری :
 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( شستا )از سال 1392 تاکنون
عضو هیئت مدیره شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کشور ( شاپرک )
معاون نیروگاهی سازمان انرژی اتمی ایران
مدیر عامل و معاون سازمان اقتصادی کوثر سال
عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
رئیس هیئت مدیره شرکت افرانت
عضو هیئت مدیره بیمارستان خاتم الانبیا
عضو هیئت مدیره بنیاد شریف
عضو هیئت مدیره شرکت انرژی امید
عضو هیئت مدیره شرکت کف
عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری بوعلی