بیو گرافی دکتر منوچهر منطقی


 نام و نام خانوادگی : منوچهر منطقیسوابق تحصیلی :
 
دکتری مدیریت سیستم ها دانشگاه تهران مدیریت
فوق لیسانس مهندسی کنترل و الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف
لیسانس مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف


 
سوابق کاری :
 
شغل کنونی مدیر عامل سازمان هوایی از سال 1388 تاکنون
مشاور ارشد وزیر صنایع و معادن و مجری طرح هواپیما از سال1388 تاکنون
مدیر عامل ایران خودرو از سال 1381 الی 1388
طراحی و راه اندازی شرکت طراحی تجهیزات ابزار و ماشین افزار از سال 1378 تا 1381
مسئول تحقیقات پروژه های با فناوری پیچیده از سال 1363 تا 1377
دانشیار دانشگاه و تدریس در دانشگاه های تهران،علامه طباطبایی،مالک اشتر،علم و صنعت،تربیت مدرس