عضویت در خبرنامه
پست الکترونیک:

      مجله مدیریت
 

مجله مديريت

 

اهداف انجمن

  • ترويج اصول مديريت و آموزش روشهاي صحيح آن
  • پژوهش و بررسي و اظهار نظر در مسائل و کاربردهاي مديريت و اشاعه آن
  • آشنايي اعضاي انجمن با ديگر مديران کشور و بهره گيري از تخصص آنان در جهت ارتقاء تخصص و تجربه مديران جوان ايراني
  • همکاري و همگامي با ساير مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي

 

گواهينامه ها


 

www.conference.istd.ir

 

http://hamayesh.itahlil.com/93-2